Praxis of ORL: Tinnitus Handikap Envanteri ile Beck Depresyon ve Anksiyete Envanterlerinin karşılaştırılması | Comparison of Tinnitus Handicap Inventory and Beck Depression-Anxiety Inventories
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2016  Cilt: 4  Sayı: 1  7-11
Tinnitus Handikap Envanteri ile Beck Depresyon ve Anksiyete Envanterlerinin karşılaştırılması

Hacer Baran1, Ozan Gökdoğan2, Taliye Çakabay3
1Özel Zeytin Hastanesi
2Memorial Hastanesi
3Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Bu çalışmada tinnitus yakınması olan hastalarda Tinnitus Handikap Envanteri (THE) ile Beck Depresyon ve Anksiyete Envanterleri (BDE/BAE) arasındaki ilişki değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Kasım 2012 - Mayıs 2013 tarihleri arasında tinnitus yakınması ile kliniğimize başvuran 41 hasta (23 erkek, 18 kadın; ort. yaş 49.1 yıl; dağılım 18-62 yıl) BDE, BAE ve THE anketine dahil edildi ve hastaların odyolojik değerlendirmeleri yapıldı. Hastaların THE, BDE, BAE skorları arasındaki ilişki istatistiksel olarak incelendi.
BULGULAR: Tinnitus Handikap Envanteri skorları, BDE ve BAE skorları ile anlamlı olarak ilişkiliydi. Tinnitus Handikap Envanteri, BDE ve BAE skorları ile odyolojik test sonuçları arasında anlamlı ilişki yoktu.
SONUÇ: Yüksek THE skorları olan hastalar depresif ve anksiyöz kişiliğe sahip olabileceğinden psikiyatrik değerlendirmeye yönlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, depresyon; tinnitus.


Comparison of Tinnitus Handicap Inventory and Beck Depression-Anxiety Inventories

Hacer Baran1, Ozan Gökdoğan2, Taliye Çakabay3
1Private Zeytin Hospital
2Memorial Hospital
3Kanuni Sultan Suleyman Education And Research Hospital

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the correlation between Tinnitus Handicap Inventory (THI) and Beck Depression-Anxiety Inventories (BDI/BAI) in patients with tinnitus complaint.
METHODS: Forty-one patients (23 males, 18 females; mean age 49.1 years; range 18 to 62 years) who admitted to our clinic with tinnitus complaint between November 2012 and May 2013 were included in BDI, BAI, and THI questionnaires and their audiological evaluations were performed. The correlation between THI, BDI, and BAI scores of the patients was statistically analyzed.
RESULTS: Tinnitus Handicap Inventory scores were significantly correlated with BDI and BAI scores. There was no significant correlation between THI, BDI, and BAI scores and audilogical test results.
CONCLUSION: Since patients with high THI scores might have depressive and anxious personalities, they should be directed for psychiatric assessment.

Key words: Anxiety, depression; tinnitus.


Hacer Baran, Ozan Gökdoğan, Taliye Çakabay. Comparison of Tinnitus Handicap Inventory and Beck Depression-Anxiety Inventories. Praxis of ORL. 2016; 4(1): 7-11

Sorumlu Yazar: Hacer Baran, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce