Praxis of ORL: İnternal karotis arter loop oluşumu ile ilişkili objektif pulsatil tinnitus: Olgu sunumu | Objective pulsatile tinnitus associated with internal carotid artery loop formation: A case report
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 2  81-83
doi: 10.5606/kbbu.2017.02419

İnternal karotis arter loop oluşumu ile ilişkili objektif pulsatil tinnitus: Olgu sunumu

Alper Yenigün, Ömer Faruk Çalım, Seda Sezen Göktaş, Erol Şentürk
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Tinnitus genel nüfusta sıklıkla görülürken, pulsatil tinnitus daha nadir görülmekle birlikte sıklıkla tanı konulabilen ve tedavi edilebilen otolojik bir semptomdur. Tinnitus subjektif veya objektif olabilir. Pulsatil tinnitus etyolojisinde kan akımında oluşan türbülans, vasküler darlık veya artan kan akım hızı olabilir. Tinnitus iki bölüme ayrılır: kalp atışı ile senkronize olan arteriyel ve solunum ile senkronize olan venöz uğultu. Elli beş yaşında kadın hasta sol kulağında kalp atışıyla senkronize olan ve son iki yıldır giderek artan tinnitus ve unutkanlık şikayetiyle başvurdu. Bu makalede, tek taraflı objektif pulsatil tinnitus tanısı konan 55 yaşındaki bir hastanın aynı taraflı internal karotis arterdeki loop formasyonu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: İnternal karotis arter, manyetik rezonans anjiyografi; objektif pulsatil tinnitus.


Objective pulsatile tinnitus associated with internal carotid artery loop formation: A case report

Alper Yenigün, Ömer Faruk Çalım, Seda Sezen Göktaş, Erol Şentürk
Department of Otolaryngology, Medical Faculty of Bezmialem Vakıf University, İstanbul, Turkey

Tinnitus is common in the general population while pulsatile tinnitus is rare; however, it is often a diagnosable and treatable otological symptom. Tinnitus may be subjective or objective. The etiology of pulsatile tinnitus may be turbulence in blood flow, vascular stenosis or increasing blood flow rate. Tinnitus is divided into two sections: the arterial one, which is synchronized with the heartbeat and the venous hum, which is synchronized with respiration. A 55-year-old female patient was admitted with symptoms of forgetfulness and tinnitus in the left ear, which was synchronized with heartbeat and was gradually increased in the last two years. In this article, we report the loop formation in the same side internal carotid artery of a 55-year-old patient who was presented with a one-sided objective pulsatile tinnitus.

Key words: Internal carotid artery, magnetic resonance angiography; objective pulsatile tinnitus.


Alper Yenigün, Ömer Faruk Çalım, Seda Sezen Göktaş, Erol Şentürk. Objective pulsatile tinnitus associated with internal carotid artery loop formation: A case report. Praxis of ORL. 2017; 5(2): 81-83

Sorumlu Yazar: Alper Yenigün, Türkiye: alperyenigun@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce