Praxis of ORL: Retrofarengeal hematom: İki olgu sunumu | Retropharyngeal hematoma: Two case reports
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2021  Cilt: 9  Sayı: 2  66-70
doi: 10.5606/kbbu.2021.05579

Retrofarengeal hematom: İki olgu sunumu

Abdurrahman Buğra Cengiz, Hasan Deniz Tansuker
Department of Otolaryngology, University of Health Sciences, Bağcılar Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Retrofarengeal hematom (RH), whiplash kafa travması ve antikoagülan kaynaklı koagülopatinin (AKK) nadir fakat potansiyel olarak ciddi bir komplikasyonudur. Literatürde, hematomun cerrahi drenajı kararı konusunda ikilem vardır ve fazla veri bulunmaktadır. Bu yazıda, acil servise farklı etyoloji ve semptomlarla başvuran iki ayrı olgu sunuldu. İlk olgu, kalp kapak hastalığı nedeniyle uzun süredir varfarin sodyum kullanan ve ilacın dozunu ayarlayamayan bir hastada gelişen spontan RH idi ve ikinci olgu, bir çocukta minör kafa travmasından sonra izole bir hematom idi. İlk hastaya acil trakeotomi gerekirken ikinci hastaya konservatif tedavi uygulandı. Retrofarengeal hematomda tedavi, etyolojiye ve semptomların şiddetine göre değişebilir. Hava yolu tıkanıklığı belirtileri ortaya çıktığında, tamamen tıkanma meydana gelmeden önce hava yolu derhal emniyete alınmalıdır. Antikoagüle bir hasta üst solunum yolu semptomları gösterdiğinde RH tanısı düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Antikoagülasyon, pediyatrik travma, retrofarengeal hematom, trakeotomi, whiplash.


Retropharyngeal hematoma: Two case reports

Abdurrahman Buğra Cengiz, Hasan Deniz Tansuker
Department Of Otorhinolaryngology, University of Medical Sciences Bagcilar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Retropharyngeal hematoma (RH) is a rare but potentially serious complication of whiplash head trauma and anticoagulant-induced coagulopathy (AIC). The literature is undecided on the management of the hematoma by surgical drainage, and the data in the literature is abundant. We report two patients presented to emergency service with different etiologies and symptoms. The first case is the spontaneous RH of a patient who could not adjust the dosage of warfarin sodium they had been using long-term due to heart valve disease, and the second case is an isolated hematoma after minor head trauma in a child. While the first patient required an urgent tracheotomy, we applied conservative treatment in the second patient. The treatment of RH may differ according to etiology and severity of symptoms. Once symptoms of airway blockage arise, the airway must be immediately secured before complete obstruction occurs. The diagnosis of RH should be considered when an anticoagulated patient presents with upper airway symptoms.

Key words: Anticoagulation, pediatric trauma, retropharyngeal hematoma, tracheotomy, whiplash.


Abdurrahman Buğra Cengiz, Hasan Deniz Tansuker. Retropharyngeal hematoma: Two case reports. Praxis of ORL. 2021; 9(2): 66-70

Sorumlu Yazar: Abdurrahman Buğra Cengiz, Türkiye: drcengiz@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce