Praxis of ORL: Burun kanaması ve boğazda takılma hissi ile başvuran iki ayrı sülük enfestasyonu olgusu | Two cases of leech infestation that were admitted with epistaxis and globus sensation
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2016  Cilt: 4  Sayı: 2  85-87
doi: 10.5606/kbbu.2016.07078

Burun kanaması ve boğazda takılma hissi ile başvuran iki ayrı sülük enfestasyonu olgusu

Hayri Yıldırım, Aylin Gül, Müzeyyen Çetin, Beyhan Yılmaz, Engin Şengül, Ismail Topçu
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Özellikle kırsal kesimlerde, doğal su kaynaklarının içme amacıyla kullanılmasından dolayı sülük enfestasyonları daha sık gözlenmektedir. Sülük enfestasyonları burun kanaması, hemoptizi, hematemez, vajinal kanama, boğazda takılma hissi ve yutma güçlüğü gibi değişik klinik semptomlara neden olabilir. Bu nedenle kırsal kesimden gelen hastalarda açıklanamayan benzer semptomlarda sülük enfestasyonu akla getirilmelidir. Bu yazıda tanı koymada güçlük çekilen nazofarenkse yerleşmiş canlı sülüğün neden olduğu aralıklı burun kanaması yakınması ile başvuran bir hasta ile sol bant ventrikül üzerine yerleşmiş canlı sülüğün neden olduğu boğazda takılma hissi ile başvuran bir hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Burun kanaması, boğazda takılma hissi; enfestasyon; sülük.


Two cases of leech infestation that were admitted with epistaxis and globus sensation

Hayri Yıldırım, Aylin Gül, Müzeyyen Çetin, Beyhan Yılmaz, Engin Şengül, Ismail Topçu
Department Of Otolaryngology, Medical Faculty Of Dicle University, Diyarbakır, Turkey

Especially in rural areas, leech infestation is more common due to the use of natural water sources for drinking purposes. Leech infestation can lead to different clinical symptoms such as epistaxis, hemoptysis, hematemesis, vaginal bleeding, globus sensation and difficulty with swallowing. Therefore, leech infestation should be considered in patients from rural areas with similar unexplained symptoms. In this article, we present a patient who was admitted with the complaint of intermittent epistaxis caused by the live leech settled on the nasopharynx that was difficult to diagnose; and a patient who was admitted with globus sensation caused by the live leech settled on the left ventricular band.

Key words: Epistaxis, globus sensation; infestation; leech.


Hayri Yıldırım, Aylin Gül, Müzeyyen Çetin, Beyhan Yılmaz, Engin Şengül, Ismail Topçu. Two cases of leech infestation that were admitted with epistaxis and globus sensation. Praxis of ORL. 2016; 4(2): 85-87

Sorumlu Yazar: Aylin Gül, Türkiye: draylingul@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce