Praxis of ORL: Submandibüler bezde sialolit, Warthin tümörü ve boyunda sialokütanöz fistül birlikteliği | Coexistence of a sialolith, a Warthin tumor in the submandibular gland, and sialocutaneous fistula in the neck
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 1  38-40
doi: 10.5606/kbbu.2017.07269

Submandibüler bezde sialolit, Warthin tümörü ve boyunda sialokütanöz fistül birlikteliği

Arzu Tatar, Özgür Yörük, Fatih Öner
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Sialolithiazis submandibüler bezde en sık görülen patoloji olmakla birlikte, submandibüler bezden kaynaklanan Warthin tümörü nadirdir. Bu yazıda, sağ submandibüler bölgede şişlik, kızarıklık ve boyunda submandibüler bölgede seropürülan drenajın olduğu kütanöz fistülü olan 63 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Ultrasonda taş tespit edildiği için, sialoadenektomi ve fistül trakt eksizyonu yapıldı. Patolojik incelemede, sialolithiazisin yanı sıra, Warthin tümörü tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Kutanöz fistül, kistadenoma lenfomatozum; papiller; tükürük bezi kakülleri; Warthin tümörü.


Coexistence of a sialolith, a Warthin tumor in the submandibular gland, and sialocutaneous fistula in the neck

Arzu Tatar, Özgür Yörük, Fatih Öner
Department of Otolaryngology, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey

Although sialolithiasis is the most common submandibular gland pathology, a Warthin tumor arising from the submandibular gland is rare. In this article, we report a 63-year-old male patient with a swollen right submandibular region, erythematous, and a fistulous area from which a cutaneous fistula with seropurulent exudates located at the submandibular region. Ultrasound revealed a stone and, therefore, sialoadenectomy and excision of the fistulous tract were performed. Besides the sialolith, the pathological examination revealed a Warthin tumor.

Key words: Cutaneous fistula, cystadenoma lymphomatosum; papillary; salivary gland calculi; Warthin tumor.


Arzu Tatar, Özgür Yörük, Fatih Öner. Coexistence of a sialolith, a Warthin tumor in the submandibular gland, and sialocutaneous fistula in the neck. Praxis of ORL. 2017; 5(1): 38-40

Sorumlu Yazar: Arzu Tatar, Türkiye: arzutatar@atauni.edu.tr


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce