Praxis of ORL: Kronik otitis medialı hastalarda ameliyat öncesi nötrofil/, platelet/, eozinofil/, bazofil/lenfosit ve lenfosit/monosit oranları kemikçik zincir hasarını öngörmede kullanılabilir mi? Retrospektif bir çalışma | Can preoperative neutrophil/, platelet/, eosinophil/, basophil/lymphocyte, and lymphocyte/monocyte ratios be used to predict ossicular chain disruption in patients with chronic otitis media? A retrospective study
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 2  97-103
doi: 10.5606/kbbu.2020.08860

Kronik otitis medialı hastalarda ameliyat öncesi nötrofil/, platelet/, eozinofil/, bazofil/lenfosit ve lenfosit/monosit oranları kemikçik zincir hasarını öngörmede kullanılabilir mi? Retrospektif bir çalışma

Zehra Çınar, Özgür Yiğit, Ayşe Pelin Yiğider
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada kemikçik zincir hasarı olan kronik otitis medialı hastalarda enflamasyon belirteci olarak platelet/lenfosit, nötrofil/lenfosit, eozinofil/lenfosit, bazofil/lenfosit ve lenfosit/monosit oranları arasındaki olası ilişki ve bu belirteçlerin ameliyat öncesi dönemde kemikçik zincir hasarını öngörmede kullanılabilirliği ortaya konuldu.
YÖNTEMLER: Bu retrospektif çalışmaya Ocak 2017 - Aralık 2019 tarihleri arasında kliniğimizde kolesteatomsuz kronik otitis media nedeniyle tip 1 (kemikçik zincir intakt grup, n=24) ve tip 2 (kemikçik zincir intakt olmayan grup, n=19) timpanoplasti uygulanan 43 hasta (19 erkek, 24 kadın; ort. yaş 32 yıl; dağılım, 15-65 yıl) dahil edildi. Hastalar yaş, taraf, cinsiyet, ameliyat öncesi saf ses odyometrisi eşikleri, hava kemik aralığı değeri, perforasyon büyüklüğü ve yerleşimi ve orta kulak durumu açısından değerlendirildi. Ameliyat öncesi tam kan sayımı, nötrofil/lenfosit oranı (NLO), platelet/lenfosit oranı (PLO), eozinofil/lenfosit oranı (ELO), bazofil lenfosit oranı (BLO) ve lenfosit/monosit oranı (LMO) değerleri kaydedildi. Her iki grup bu parametreler açısından istatistiksel olarak birbiriyle karşılaştırıldı.
BULGULAR: Kemikçik zincir intakt grupta hava kemik aralığı değeri kemikçik zincir intakt olmayan gruba kıyasla anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05). Platelet, nötrofil, lenfosit, eozinofil, monosit ve bazofil sayımları gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi (p>0.05). Platelet/lenfosit, nötrofil/lenfosit, eozinofil/lenfosit, lenfosit/monosit ve bazofil/lenfosit oranları da gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi (p>0.05).
SONUÇ: Kronik otitis media nedeniyle cerrahi uygulanacak hastalarda enflamasyon belirteci olarak NLO, PLO, ELO, BLO ve LMO ameliyat öncesi dönemde kemikçik zincir hasarını öngörmede kullanılabilir değildir.

Anahtar Kelimeler: Kronik otitis media, enflamasyon, kemikçik zincir hasarı


Can preoperative neutrophil/, platelet/, eosinophil/, basophil/lymphocyte, and lymphocyte/monocyte ratios be used to predict ossicular chain disruption in patients with chronic otitis media? A retrospective study

Zehra Çınar, Özgür Yiğit, Ayşe Pelin Yiğider
Istanbul Education and Research Hospital, Ear Nose and Throat and Head and Neck Department, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to demonstrate the possible relationship between platelet/lymphocyte, neutrophil/lymphocyte, eosinophil/lymphocyte, basophil/lymphocyte and lymphocyte/monocyte ratios as markers of inflammation and the usefulness of these markers to predict ossicular chain disruption (OCD) in the preoperative period in chronic otitis media patients with ossicular chain disruption.
METHODS: This retrospective study included 43 patients (19 males, 24 females; mean age 32 years; range, 15 to 65 years) who were performed type 1 (intact ossicular chain group, n=24) and type 2 (non-intact ossicular chain group, n=19) tympanoplasty due to chronic otitis media without cholesteatoma in our clinic between January 2017 and December 2019. Patients were evaluated in terms of age, side, gender, preoperative pure-tone audiometry thresholds, air-bone gap value, size and localization of perforation, and middle ear status. Preoperative complete blood count, neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), platelet/lymphocyte ratio (PLR), eosinophil/lymphocyte ratio (ELR), basophil/lymphocyte ratio (BLR), and lymphocyte/monocyte ratio (LMR) values were recorded. Both groups were compared to each other statistically in terms of these parameters.
RESULTS: Air-bone gap value of intact ossicular chain group was significantly lower than non-intact ossicular chain group (p<0.05). Platelet, neutrophil, lymphocyte, eosinophil, monocyte, and basophil counts did not differ significantly between the groups (p>0.05). Platelet/lymphocyte, neutrophil/lymphocyte, eosinophil/lymphocyte, lymphocyte/monocyte, and basophil/lymphocyte ratios also did not differ significantly between the groups (p>0.05).
CONCLUSION: Inflammation markers of NLR, PLR, ELR, BLR, and LMR are not useful to predict OCD in the preoperative period in patients who are to undergo surgery due to chronic otitis media.

Key words: Chronic otitis media, inflammation, ossicular chain disruption


Zehra Çınar, Özgür Yiğit, Ayşe Pelin Yiğider. Can preoperative neutrophil/, platelet/, eosinophil/, basophil/lymphocyte, and lymphocyte/monocyte ratios be used to predict ossicular chain disruption in patients with chronic otitis media? A retrospective study. Praxis of ORL. 2020; 8(2): 97-103

Sorumlu Yazar: Zehra Çınar, Türkiye: drzehradonmez@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce