Praxis of ORL: Ameliyat sırasında masif kanayan dev maksiller sinüs mukoseli | A giant maxillary sinus mucocel bleeding massively during operation
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2014  Cilt: 2  Sayı: 1  41-44
doi: 10.5606/kbbu.2014.14633

Ameliyat sırasında masif kanayan dev maksiller sinüs mukoseli

Cenk Evren1, Serkan Çorakçı2, Mehmet Birol Uğur2, Yalçın Özdemir2
1Medilife Beylikdüzü Hastanesi,kbb Kliniği,istanbul,türkiye
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, K.b.b. Ana Bilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

Paranazal sinüs mukoselleri mukus birikimi nedeniyle lokal genişleme gösteren, benign kitlelerdir. Benign karakterde olmalarına rağmen, büyük boyutlara ulaşarak çevre kemiklerde yarattıkları basınç ile yıkıma yol açabilirler. Maksiller sinüs mukosellerinin tedavisi cerrahidir. Bu yazıda dev sağ maksiller sinüs mukoseli olan 50 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Ameliyat sırasında hastanın 1800 ml kanaması oldu. Hastalığın ayırıcı tanısı ve cerrahi tedavi seçenekleri literatür verileri eşliğinde gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Kanama, maksiler sinüs; mukosel.


A giant maxillary sinus mucocel bleeding massively during operation

Cenk Evren1, Serkan Çorakçı2, Mehmet Birol Uğur2, Yalçın Özdemir2
1Department Of Ent,medilife Beylıkduzu Hospıtal,ıstanbul,turkey
2Department Of Ent,bulent Ecevıt University, Zonguldak, Turkey

Mucoceles of the paranasal sinuses are benign masses which show local enlargement due to mucus collection. Despite their benign nature, they can expand in huge sizes resulting in the destruction of the bone by the pressure at the surrounding bone. The treatment of maxillary sinus mucoceles is surgical. In this article, we report a 50-year-old male case with a giant mucocele of the right maxillary sinus. The patient had 1800 ml bleeding during surgery. The differential diagnosis of the disease and the surgical treatment options were reviewed in the light of the literature data.

Key words: Bleeding, maxillary sinus; mucocel.


Cenk Evren, Serkan Çorakçı, Mehmet Birol Uğur, Yalçın Özdemir. A giant maxillary sinus mucocel bleeding massively during operation. Praxis of ORL. 2014; 2(1): 41-44

Sorumlu Yazar: Cenk Evren, Türkiye: drcenkevren@yahoo.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce