Praxis of ORL: Rehber destekli ikinci brankiyal yarık kisti eksizyonu: Teknik bir strateji | Guide-assisted excision of the second branchial cleft fistula: a technical strategy
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 2  87-91
doi: 10.5606/kbbu.2017.15870

Rehber destekli ikinci brankiyal yarık kisti eksizyonu: Teknik bir strateji

Sedat Aydın1, Mehmet Gökhan Demir2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Prof. Dr. Celal Ertuğ Etimesgut Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye

Doğuştan boyun kitleleri sıklıkla karşılaşılan boyun kitleleridir; brankial anomaliler bunların en sık nedenlerindendir. En sık görülen brankial anomalisi tip 2 lezyonlardır ve çoğunluğu kistlerden oluşmaktadır. Brankiyal yarık kisti nadiren gözlemlenir ve tedavide tekrarlayan deşarjlar ile görülür. Başlıca tedavi yöntemi, fistül yolunun kesin olarak cerrahi eksizyonudur. Bu amaçla tanımlanan birçok yöntem vardır ancak altın standart yöntem henüz bulunmamıştır. Özellikle cerrahide zorluklar vardır, bu nedenle fistül yolu önemli nörovasküler dokulara geçmektedir. Dolayısıyla, ameliyat sırasında lakrimal probu kullanılarak fistül yolu belirlendi ve cerrahi olarak çıkarıldı. Hastanın fistülü komplikasyon olmadan ve güvenli bir şekilde bu yöntem ile alındı.

Anahtar Kelimeler: Doğuştan boyun kitleleri, rehber destekli yöntem; ikinci brankiyal kist; cerrahi eksizyon.


Guide-assisted excision of the second branchial cleft fistula: a technical strategy

Sedat Aydın1, Mehmet Gökhan Demir2
1Department of Otolaryngology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, Prof. Dr. Celal Ertuğ Etimesgut State Hospital, Ankara Turkey

Congenital neck masses are frequently observed neck masses; branchial anomalies constitute one of the most common reason. The most common branchial anomaly is type 2 lesions and majority of them are constituted by cysts. Branchial cleft fistula is rarely observed and appears with recurrent discharges in the clinic. The main treatment method is the exact surgical excision of the fistula tract. There are many methods defined for this purpose but the gold standard method is not found yet. Particularly, there are difficulties in the surgery, therefore fistula tract passes to important neurovascular tissues. Thus, we made apparent the fistula tract by using the lacrimal probe during the operation and excised it surgically. The patient’s fistula was excised in an uncomplicated and safe way with this method.

Key words: Congenital neck masses, guide-assisted method; second branchial fistula; surgical excision.


Sedat Aydın, Mehmet Gökhan Demir. Guide-assisted excision of the second branchial cleft fistula: a technical strategy. Praxis of ORL. 2017; 5(2): 87-91

Sorumlu Yazar: Sedat Aydın, Türkiye: sedataydin63@yahoo.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce