Praxis of ORL: Larenksin nöroendokrin karsinomu: Olgu sunumu | Neuroendocrine carcinoma of the larynx: A case report
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2023  Cilt: 11  Sayı: 2  68-71
doi: 10.5606/kbbu.2023.16680

Larenksin nöroendokrin karsinomu: Olgu sunumu

Öznur Gündüz, Melih Çayönü, Nagihan Gülhan Yaşar, Ayşe Seçil Kayalı Dinç
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye

Altmış beş yaşında ses kısıklığı, disfaji şikayetiyle başvuran erkek hastanın fizik muayenesinde sağ priform sinüs medial duvarında sağ hemilarenksi tutan subglottik uzanım gösterenülserovejetan kitle izlendi. Sağ vokal kordu paralitik izlendi. Hastaya boyun manyetik rezonans görüntüleme ve toraks bilgisayarlı tomografi yapıldı. Patoloji raporunda nöroendokrin neoplazi, Grade 1 (tipik karsinoid) nöroendokrin karsinom ile uyumlu bulgular izlendiği raporlandı. Ameliyattan bir gün önce alınan koronavirus hastalığı 2019 polimeraz zincir reaksiyon testinin pozitif gelmesi üzerine hastaya enfeksiyon hastalıkları önerileriyle tedavisinin tamamlanmasının ardından total larenjektomi ve iki taraflı fonksiyonel boyun diseksiyonu ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrası herpes zoster ve lokal fungal enfeksiyon gelişen hasta tedavisi tamamlanarak adjuvan kemoradyoterapi tedavisi planı ile taburcu edildi. Hastanın takibine devam edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, larengeal neoplazm, nöroendokrin karsinom


Neuroendocrine carcinoma of the larynx: A case report

Öznur Gündüz, Melih Çayönü, Nagihan Gülhan Yaşar, Ayşe Seçil Kayalı Dinç
Department of Otorhinolaringology, Ankara Bilkent City Hospital, Ankara, Türkiye

In the physical examination of a 65-year-old male patient who presented with hoarseness and dysphagia, an ulcerovegetative mass was observed in the medial wall of the right pyriform sinus, with subglottic extension involving the right hemilarynx. The right vocal cord was found to be paralyzed. The patient underwent neck magnetic resonance imaging and thorax computed tomography. The pathology report revealed findings consistent with a neuroendocrine neoplasm, Grade 1 (typical carcinoid) neuroendocrine carcinoma. The patient underwent total laryngectomy and bilateral functional neck dissection after the completion of treatment by the recommendations of infectious diseases, as the coronavirus disease 2019 polymerase chain reaction test performed one day before the operation was positive. The patient developed herpes zoster and a local fungal infection after the surgery, and the patient was discharged with a plan for adjuvant chemoradiotherapy after the completion of treatment. The patient’s follow-up is ongoing.

Key words: COVID-19, laryngeal neoplasm, neuroendocrine carcinoma


Öznur Gündüz, Melih Çayönü, Nagihan Gülhan Yaşar, Ayşe Seçil Kayalı Dinç. Neuroendocrine carcinoma of the larynx: A case report. Praxis of ORL. 2023; 11(2): 68-71

Sorumlu Yazar: Öznur Gündüz, Türkiye: oznrgundz@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce