Praxis of ORL: Otolojik cerrahi sonrası ani işitme kaybı tedavisinde transtimpanik deksametazon enjeksiyonu | Transtympanic dexamethasone injection in the treatment of sudden hearing loss after otologic surgery
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2014  Cilt: 2  Sayı: 1  52-54
doi: 10.5606/kbbu.2014.18209

Otolojik cerrahi sonrası ani işitme kaybı tedavisinde transtimpanik deksametazon enjeksiyonu

Çağatay Han ÜLKÜ
Necmettin Erbakan Universitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Ani sensörinöral işitme kaybı, otolojik bir acildir ve genellikle üç gün içerisinde, ardışık üç frekansta 30 dB ve üzerinde ortaya çıkan tek taraflı sağırlık şeklinde görülür. Hastalığın tedavisi için tam bir uzlaşı yoktur. Günümüzde, ana tedavi yüksek doz sistemik steroid verilmesidir. Bu tedaviye dirençli hastalarda, transtimpanik steroid enjeksiyonu, sistemik yan etkiler olmaksızın, güvenli ve etkin bir tedavi sağlar. Bu çalışmada, nadir bir klinik durum olması nedeni otolojik cerrahi sonrası gelişen, sistemik steroide yanıt vermeyen ve transtimpanik steroid enjeksiyonu ile tedavi edilen ani sensörinöral işitme kayıplı 19 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Literatür gözden geçirilerek tedavi yönteminin etkinliği ve güvenilirliği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Deksametazon, ani işitme kaybı; transtimpanik enjeksiyon.


Transtympanic dexamethasone injection in the treatment of sudden hearing loss after otologic surgery

Çağatay Han ÜLKÜ
Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Department Of Otolaryngology, Konya

Sudden sensorineural hearing loss is an otologic emergency and usually presents as a unilateral deafness, of 30 dB or more sensorineural hearing loss at three consecutive frequencies occurring within three days. There is no definite consensus for the treatment of the disease. Currently, the primary treatment is systemic high dose steroid administration. In the patients who are refractory to this treatment, transtympanic steroid injection offers a safe and effective therapy without systemic side effects. In this study, we report a 19-year-old female case with sudden hearing loss occurred after otologic surgery a rare clinical condition, who was refractory to systemic steroid and treated with transtympanic steroids injection. The literature was reviewed, and the effectiveness and reliability of the treatment method were emphasized.

Key words: Dexamethasone, sudden hearing loss; transtympanic injection.


Çağatay Han ÜLKÜ. Transtympanic dexamethasone injection in the treatment of sudden hearing loss after otologic surgery. Praxis of ORL. 2014; 2(1): 52-54

Sorumlu Yazar: Çağatay Han ÜLKÜ, Türkiye: chanulku@yahoo.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce