Praxis of ORL: Dev epidermoid kist: Olgu sunumu | Giant epidermoid cyst: a case report
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 2  77-80
doi: 10.5606/kbbu.2017.18480

Dev epidermoid kist: Olgu sunumu

Adem Çakmak, Bayram Hakan Üreten, İbrahim Engin Çekin, Atila Güngör
Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Epidermoid kistler ektoderm kaynaklı benign inklüzyon kistleri olup, baş-boyun bölgesinde çok nadir olarak karşımıza çıkarlar. Baş-boyun bölgesinde en çok submental bölgede yerleşiktirler. Genellikle yavaş büyüyen ağrısız kitle olarak kendilerini gösterir ve dev boyutlara ulaşabilirler. Submental bölgede yerleşik oldukça büyük boyutlara ulaşmış epidermoid kistler, hastaların çoğunda solunum, yutma ve konuşmada ciddi sorunlara neden olabilir. Yirmi üç yaşında erkek hasta çene altında ağrısız kitle yakınması ile kulak burun boğaz polikliniğine başvurdu. Kitlenin yaklaşık bir yıldan beri var olduğu fakat son iki üç ayda hızla büyüdüğü öğrenildi. Hastanın yapılan kulak burun boğaz muayenesinde ağız içinde, dil altında her iki sublingual bölgeyi kaplayan, dili yukarı ve arkaya doğru iten, normal mukoza ile örtülü, yaklaşık 7x5x4 cm boyutunda kitle tespit edildi. Kitle intraoral olarak orta hattan yapılan horizontal insizyon ile çıkartıldı. Kitle çevre dokulardan kapsülü ile birlikte kolaylıkla ayrıldı, hyoid kemik ve diğer dokulara yapışıklık yoktu. Ölü boşluğu azaltmak için dren konularak insizyon primer olarak kapatıldı. Ameliyat sonrası dönemde komplikasyon olmadı. Bu makalede submental bölgede yerleşik, oldukça büyük boyutlara ulaşmış epidermoid kist nedeniyle ameliyat edilen bir erkek olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Epidermoid kist, submental bölge; cerrahi.


Giant epidermoid cyst: a case report

Adem Çakmak, Bayram Hakan Üreten, İbrahim Engin Çekin, Atila Güngör
Department of Otolaryngology, Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Epidermoid cysts are benign inclusion cysts originated from ectoderm, that are rarely seen in the head and neck region. They are mostly located in the submental area of the head and neck region. Usually they manifest themselves as a slowly growing painless mass that can reach a giant size. When the epidermoid cysts located in the submental area reach a large size, they can cause serious problems in breathing, swallowing or speaking in many patients. A 23-year-old male patient was admitted to the otorhinolaryngology polyclinic with the complaint of a painless mass under the chin. We learned that the mass existed for about one year, but it grew quickly in the last two to three months. We detected a mass of 7x5x4 cm in the mouth, filling both of the sublingual area under the tongue, pushing the tongue up and backwards, covered with normal mucosa at the otorhinolaryngology examination. The mass was excised intraorally by horizontal incision at midline. It was easily removed from the surrounding tissues with its capsule, there was no adhesion to the hyoid bone or other tissues. Incision was primarily closed by placing drains to reduce the dead space. There was no complication in the postoperative period. In this article, we present a male case, who had an epidermoid cyst located in the submental area that reached quite a large size.

Key words: Epidermoid cyst, submental region; surgery.


Adem Çakmak, Bayram Hakan Üreten, İbrahim Engin Çekin, Atila Güngör. Giant epidermoid cyst: a case report. Praxis of ORL. 2017; 5(2): 77-80

Sorumlu Yazar: Adem Çakmak, Türkiye: opdrademcakmak@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce