Praxis of ORL: Vokal kord kavernöz hemanjiyomu | Vocal cord cavernous hemangioma
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2013  Cilt: 1  Sayı: 1  33-35
doi: 10.5606/kbbu.2013.58077

Vokal kord kavernöz hemanjiyomu

Nergis Salman, Muharrem Dağlı, Esma Altan, Ata Türker Arıkök, Ali Güvey, Gökhan Kuran, Akif Güneş

Hemanjiyomlar etyolojisi bilinmeyen vasküler dokulardan kaynaklanan ve en sık baş boyun bölgesinde görülen benign tümörlerdir. Larengeal hemanjiyomlar, sıklıkla çocukluk çağında görülmekle birlikte, yetişkinlerde nadir görülür. Genellikle subglottik bölgede yerleşir ve solunum sıkıntısı ve stridora neden olur. Larengeal hemanjiyomlar epiglot, ariepiglottik kat, aritenoidler, band ventriküller ve vokal kord gibi farklı yerleşim yerlerinde görülebilir. Bu yazıda kliniğimize altı yedi aydır devam eden ses kısıklığı yakınmasıyla başvuran, sağ vokal kord serbest kenar yerleşimli kavernöz hemanjiyomu olan 50 yaşında erkek bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Adult; kavernöz hemanjiyom; vokal kord.


Vocal cord cavernous hemangioma

Nergis Salman, Muharrem Dağlı, Esma Altan, Ata Türker Arıkök, Ali Güvey, Gökhan Kuran, Akif Güneş

Hemangiomas are benign tumors of an unknown etiology which arise from vascular tissues and are mostly seen in the head and neck region. Laryngeal hemangiomas are often seen during childhood and are rarely seen in adults. They are usually located at the subglottic region and cause shortness of breath and a stridor. Laryngeal hemangiomas can be seen in different localizations such as the epiglottis, aryepiglottic fold, arytenoids, ventricular band and the vocal cords. In this article, we present a 50-year-old male with a cavernous hemangioma located on the free edge of the right vocal cord who was consulted in our clinic with the complaints of persistent voice hoarseness for approximately six-seven months.

Key words: Yetişkin; cavernous hemangioma; vocal cord.


Nergis Salman, Muharrem Dağlı, Esma Altan, Ata Türker Arıkök, Ali Güvey, Gökhan Kuran, Akif Güneş. Vocal cord cavernous hemangioma. Praxis of ORL. 2013; 1(1): 33-35

Sorumlu Yazar: Nergis Salman


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce