Praxis of ORL: Etmoid ve sfenoid sinüs benign osteoblastoması: Nadir bir olgu | Benign osteoblastoma of ethmoid and sphenoid sinus: a rare presentation
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2015  Cilt: 3  Sayı: 1  30-33
doi: 10.5606/kbbu.2015.28247

Etmoid ve sfenoid sinüs benign osteoblastoması: Nadir bir olgu

Özgür Kemal1, Selami Yavuz2, Gülten Taşkın3
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kbb Ana Bilim Dalı, Samsun
2Samsun Medicana Hastanesi, Kbb Departmanı, Samsun
3Samsun Medicana Hastanesi, Radyoloji Departmanı, Samsun

Benign osteoblastoma sıklıkla uzun kemikleri ve vertebraları tutan nadir bir kemik tümörüdür. Paranazal sinüs tutulumu son derece nadirdir. Bu makalede, sfenoetmoid bölgede benign osteoblastoması olan 31 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Paranazal sinüsün bilgisayarlı tomografisinde aksiyal ve koronal planda patolojik kitle saptandı. Tümör eksize edildi ve patolojik tanı benign osteoblastoma olarak bildirildi. Bu makalede, nadir bir osteoblastoma tutulum yeri ve tedavisi anlatıldı.

Anahtar Kelimeler: Etmoid sinüs, osteoblastoma, sfenoid sinüs.


Benign osteoblastoma of ethmoid and sphenoid sinus: a rare presentation

Özgür Kemal1, Selami Yavuz2, Gülten Taşkın3
1Department Of Otolaryngology, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Samsun Medicana Hospital, Otolaryngology Department, Samsun
3Samsun Medicana Hospital, Radiology Department, Samsun

Benign osteoblastoma is a rare tumor of bone, usually confined to the long bones and vertebrae. Its occurrence in the paranasal sinuses is extremely rare. In this article, we report a 31-year-old male patient with benign osteoblastoma in sphenoethmoid region. A pathological mass was detected on axial and coronal plane in computed tomography imaging of the paranasal sinus. The tumor was excised and the pathological diagnosis was reported as benign osteoblastoma. In this article, a rare location of osteoblastoma and its treatment is described.

Key words: Ethmoid sinus, osteoblastoma, sphenoid sinus.


Özgür Kemal, Selami Yavuz, Gülten Taşkın. Benign osteoblastoma of ethmoid and sphenoid sinus: a rare presentation. Praxis of ORL. 2015; 3(1): 30-33

Sorumlu Yazar: Özgür Kemal, Türkiye: drozgurkemal@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce