Praxis of ORL: Siyaloreli hastaya yaklaşım ve tedavi yönetimi | Approach to the patient with sialorrhea and treatment management
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2018  Cilt: 6  Sayı: 1  39-47
doi: 10.5606/kbbu.2018.29392

Siyaloreli hastaya yaklaşım ve tedavi yönetimi

Orhan Özturan, Ömer Faruk Çalım
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Tükürük artışı veya siyalore, yutma mekanizmasının oral fazının koordinasyonunda bir fonksiyon bozukluğunun klinik ifadesidir. Nörolojik bozukluğu olan hastalarda siyaloreye aşırı tükürük üretiminden çok tükürüğün sıklıkla yutulamaması neden olur. Siyalorenin fiziksel ve psikososyal komplikasyonları fiziksel sağlık ve yaşam kalitesi üzerinde belirgin olumsuz etkilere neden olabilir. Siyalorenin güncel tedavi seçenekleri oral motor terapi, davranış terapileri, ortodontik terapi; antikolinerjikler, radyoterapi, botulinum toksin enjeksiyonu gibi tıbbi tedaviler ve cerrahi tedavilerdir. Hastanın yaşam kalitesinin durumu tedavi gerekliliğini belirler. Tedaviler, en az invazivden en invazive doğru basamaklı uygulanır. Siyalore tedavisi takım çalışması ile en iyi şekilde gerçekleştirilir. Cerrahi tedaviler; tükürük akışını yönlendiren duktusun yönünün değiştirilmesi veya tükürük salgılanmasını azaltan duktus ligasyonu, submandibüler veya sublingual bez eksizyonu ve korda timpani kesili veya kesisiz timpanik nörektomidir. Parotis duktus ligasyonu, submandibüler duktusun yönünün değiştirilmesi ve sublingual bezlerin eksizyonu en etkili ve en az invaziv yöntemlerdir.

Anahtar Kelimeler: Botulinum toksini, serebral palsi; salya; tükürük; siyalore; cerrahi; tedavi.


Approach to the patient with sialorrhea and treatment management

Orhan Özturan, Ömer Faruk Çalım
1department Of Otorhinolaryngology, Faculty Of Medicine, Bezmialem Vakif University, Fatih, Istanbul, Turkey

Drooling of saliva or sialorrhea is a clinical expression of a dysfunction in the coordination of the oral phase of swallowing mechanism. It is caused by an inability to swallow saliva frequently, rather than by an excessive production of saliva in neurologically impaired patients. Physical and psychosocial complications of sialorrhea can cause significant negative effects on physical health and quality of life. Current treatment options of sialorrhea are oral motor therapy, behavioral therapies, orthodontic therapy, medical treatments such as anticholinergics, radiotherapy, injection of botulinum toxin, and surgical treatments. Status of the quality of patient’s life determines necessity of treatment. Treatments are administered gradually from minimally invasive to most invasive. Treatment of sialorrhea is best implemented by team work. Surgical treatments are ductus rerouting that diverts salivary flow or ductus ligation, submandibular and/or sublingual gland excision, and tympanic neurectomy with or without chorda tympani section, which decrease salivary secretion. Parotid ductus ligation, submandibular ductus rerouting, and excision of sublingual glands are the most effective and minimally invasive methods.

Key words: Botulinum toxin, cerebral palsy; drooling; salivation; sialorrhea; surgery; treatment.


Orhan Özturan, Ömer Faruk Çalım. Approach to the patient with sialorrhea and treatment management. Praxis of ORL. 2018; 6(1): 39-47

Sorumlu Yazar: Orhan Özturan, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce