Praxis of ORL: Servikal nekrotizan fasiit | Cervical necrotizing fasciitis
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2018  Cilt: 6  Sayı: 1  31-35
doi: 10.5606/kbbu.2018.29491

Servikal nekrotizan fasiit

Fatih Alper Akcan1, Derya Cebeci1, Yusuf Dündar2, İlhan Ünlü1
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Düzce, Türkiye
2Rize Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Rize, Türkiye

Servikal nekrotizan fasiit (NF) nadir ve ölümcül bir bakteriyel enfeksiyondur. Fasya planları ve subkütan dokularda ilerleyen doku nekrozu ile karakterizedir. Bu yazıda, yaygın boyun ağrısı ve hareket kısıtlılığı nedeni ile değerlendirilen iki NF hastası sunuldu. Boyun bilgisayarlı tomografide subkütanöz dokuda yaygın ödem izlendi. Nekrotizan fasiit tanısı konulan hastalar yoğun bakıma nakledildi ve geniş spektrumlu antibiyoterapi başlandı. Acil şartlarda boyun eksplorasyonu yapıldı ve tüm nekrotik fasya planları rezeke edildi. Birinci hasta boyun enfeksiyonunun giderilmesine rağmen hastaneye yatışının 45. gününde ikincil bir hastane enfeksiyonu nedeni ile kaybedildi. İkinci hasta takiplerinde komplikasyon olmaksızın ameliyat sonrası 10. günde taburcu edildi. Nekrotizan fasiit tanısı klinik şüphe ve fizik muayene ile konulur. Erken tanı, uygun geniş spektrumlu antibiyoterapi ve cerrahi debridman mortalitenin önüne geçebilmek için en önemli faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyoterapi, servikal nekrotizan fasiit; cerrahi debridman.


Cervical necrotizing fasciitis

Fatih Alper Akcan1, Derya Cebeci1, Yusuf Dündar2, İlhan Ünlü1
1Düzce University School Of Medicine, Department Of Otorhinolaryngology
2Ministry Of Health, Rize Government Hospital, Department Of Otolaryngology

Cervical necrotizing fasciitis (NF) is a rare and fatal bacterial infection. It is characterized with tissue necrosis advancing on fascial planes and subcutaneous tissues. In this article, we present two NF patients who were evaluated for prevalent neck pain and motion limitation. We observed prevalent edema on subcutaneous tissue on neck computed tomography. We transferred the patients, who were diagnosed as NF, to intensive care and started wide spectrum antibiotherapy. We performed neck exploration in emergency conditions and resected all necrotic fascial planes. First patient died due to a secondary hospital infection on 45th day of hospitalization despite the elimination of the infection in the neck. Second patient was discharged from hospital at postoperative 10th day without any follow-up complication. The diagnosis of NF is established with clinical suspicion and physical examination. Early diagnosis, appropriate wide spectrum antibiotherapy, and surgical debridement are the most important factors to avoid mortality.

Key words: Antibiotherapy, cervical necrotizing fasciitis; surgical debridement.


Fatih Alper Akcan, Derya Cebeci, Yusuf Dündar, İlhan Ünlü. Cervical necrotizing fasciitis. Praxis of ORL. 2018; 6(1): 31-35

Sorumlu Yazar: Fatih Alper Akcan, Türkiye: f.akcan@yahoo.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce