Praxis of ORL: Adenoidektominin nadir bir komplikasyonu: Enflamatuar nazofarenks polibi | A rare complication of adenoidectomy: inflammatory nasopharyngeal polyp
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2015  Cilt: 3  Sayı: 3  110-112
doi: 10.5606/kbbu.2015.29591

Adenoidektominin nadir bir komplikasyonu: Enflamatuar nazofarenks polibi

Emre Günbey1, Hediye Pınar Günbey2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Nazofarenkste görülen enflamatuar polipler genellikle maksiller ve etmoid sinüslerden köken alır. Nazofarenkste tüylü ve vasküler polipler görülebilmektedir, ancak bildiğimiz kadarıyla nazofarenksten köken alan enflamatuar polip daha önce bildirilmemiştir. Bu yazıda, adenoidektomi sonrası gelişen enflamatuar nazofarenks polipli üç yaşında bir hasta sunuldu ve çocukluk yaş grubunda nazofarenks kitlelerinin ayırıcı tanısında yer alacak yeni bir klinik tablo tanımlandı.

Anahtar Kelimeler: Adenoidektomi, enflamatuar polip; nazofarenks; nazal polip.


A rare complication of adenoidectomy: inflammatory nasopharyngeal polyp

Emre Günbey1, Hediye Pınar Günbey2
1Department of Otorhinolaryngology, Medical Faculty of Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Department of Radiology, Medical Faculty of Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey

Inflammatory polyps seen in the nasopharynx usually originate from the maxillary and ethmoid sinuses. Hairy and vascular polyps can be seen at the nasopharynx; however, to our knowledge, inflammatory polyps originating from the nasopharynx have not been reported previously. In this article, we present a three-year-old patient with inflammatory nasopharyngeal polyp developing after adenoidectomy and define a new clinical entity which will take place in differential diagnosis of nasopharyngeal masses in childhood.

Key words: Adenoidectomy, inflammatory polyp; nasopharynx; nasal polyp.


Emre Günbey, Hediye Pınar Günbey. A rare complication of adenoidectomy: inflammatory nasopharyngeal polyp. Praxis of ORL. 2015; 3(3): 110-112

Sorumlu Yazar: Emre Günbey, Türkiye: emregunbeymd@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce