Praxis of ORL: Submandibüler tükürük bezi kaynaklı nadir bir tümör: Pleomorfik adenoma zemininde fokal, intratübüler, in situ karsinom | A rare tumor of the submandibular gland origin: Focal, intratubular, in situ carcinoma on the surface of pleomorphic adenoma
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 3  120-123
doi: 10.5606/kbbu.2017.30592

Submandibüler tükürük bezi kaynaklı nadir bir tümör: Pleomorfik adenoma zemininde fokal, intratübüler, in situ karsinom

Doğan Atan1, Murat Kılıç1, Serdar Ensari1, Aykut İkincioğulları1, Sezer Kulaçoğlu2, Hüseyin Dere1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Bu olgu sunumunda submandibüler tükürük bezinde nadir olarak görülen pleomorfik adenomanın, malignite potansiyelinin olabileceği vurgulandı. Bir aydır sağ submandibüler bölgede artan şişlik şikayeti ile 37 yaşındaki erkek hasta kliniğimize başvurdu. Fizik muayene ve radyolojik değerlendirme sonucunda sağ submandibüler tükürük bezi yerleşimli 2¥2 cm ebadında kitle tespit edildi. Sağ submandibüler tükürük bezi ile birlikte kitle eksizyonu yapıldı. Hastanın patoloji sonucu pleomorfik adenoma zemininde fokal, intratübüler, in situ karsinom olarak bildirildi. Hastaya ek tedavi verilmedi ve altı aylık kontrollerinde nükse ait bulguya rastlanmadı. Submandibüler tükürük bezi yerleşimli pleomorfik adenom olgularında, malignite potansiyelinden dolayı hastalar düzenli olarak takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İn situ, malign; pleomorfik adenoma; tükürük bezi.


A rare tumor of the submandibular gland origin: Focal, intratubular, in situ carcinoma on the surface of pleomorphic adenoma

Doğan Atan1, Murat Kılıç1, Serdar Ensari1, Aykut İkincioğulları1, Sezer Kulaçoğlu2, Hüseyin Dere1
1Ankara Numune Education and Training Hospital, ENT Clinic, Ankara, Turkey
2Ankara Numune Education and Training Hospital, Pathology Clinic, Ankara, Turkey

In this case report we emphasize that pleomorphic adenoma rarely seen in submandibular salivary gland may have malignancy potential. A 37-year-old male patient was admitted to our clinic, with a complaint of increased swelling in the right submandibular region for one month. Physical and radiological examination revealed a mass of 2¥2 cm located in the right submandibular salivary gland. Mass excision was performed together with the right submandibular salivary gland. The patient’s pathology was reported as focal, intratubular, in situ carcinoma on the surface of pleomorphic adenoma. No additional treatment was given to the patient and there were no symptoms of recurrence at the six-month follow-ups. In cases of pleomorphic adenoma located in the submandibular salivary gland, patients should be followed regularly due to the malignancy potential.

Key words: In situ, malign; pleomorphic adenoma; salivary gland.


Doğan Atan, Murat Kılıç, Serdar Ensari, Aykut İkincioğulları, Sezer Kulaçoğlu, Hüseyin Dere. A rare tumor of the submandibular gland origin: Focal, intratubular, in situ carcinoma on the surface of pleomorphic adenoma. Praxis of ORL. 2017; 5(3): 120-123

Sorumlu Yazar: Doğan Atan, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce