Praxis of ORL: Submandibüler bölgede dev epidermoid kist: Olgu sunumu | Giant epidermoid cyst in the submandibular region: Case report
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 1  47-50
doi: 10.5606/kbbu.2020.32932

Submandibüler bölgede dev epidermoid kist: Olgu sunumu

Ismail Çevik1, Fatih Yücedağ1, Burcu Sanal Yılmaz2
1Karaman Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Karaman, Türkiye
2Karaman Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği, Karaman, Türkiye

Epidermoid kistler çok katlı yassı epitel ile döşeli benign inklüzyon kistleri olup baş-boyun bölgesinde çok nadir olarak görülürler. Baş-boyun bölgesinde en çok submental bölgede yerleşiktirler. Histolojik olarak dermoid, epidermoid ve teratoid kistler olarak sınıflandırılırlar. Genellikle yavaş büyüyen ağrısız kitle olarak görülürler. Ender olarak boyun orta hattından saparak submandibüler alana kadar uzanım gösterebilirler. Boyunda yerleşik epidermoid kistler çiğnemede güçlük, dispne, disfoni veya disfajiye neden olabilir ve hayatı tehdit edecek boyutlara ulaşabilirler. Tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle yaşam kalitesinde bozulmaya, spontan rüptür nedeniyle süpürasyona ve morbidite artışına neden olabilirler. Düşük oranda malign dönüşüm riski vardır. Bu yazıda, sağ submandibüler bölgede yerleşik, dev boyutlara ulaşmış epidermoid kist nedeniyle ameliyat edilen 31 yaşında bir kadın hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Epidermoid kist, boyun, submandibüler, cerrahi.


Giant epidermoid cyst in the submandibular region: Case report

Ismail Çevik1, Fatih Yücedağ1, Burcu Sanal Yılmaz2
1Department of Otolaryngology, Karaman State Hospital, Karaman, Turkey
2Department of Pathology, Karaman State Hospital, Karaman, Turkey

Epidermoid cysts are benign inclusion cysts lined by stratified squamous epithelium that are rarely seen in the head and neck region. They are mostly located in the submental region of the head and neck region. Histologically, they are classified as dermoid, epidermoid and teratoid cysts. Usually they manifest themselves as a slowly growing painless mass. Rarely, they may deviate from the neck midline and extend to the submandibular space. Epidermoid cysts located in neck may cause difficulty in chewing, dyspnea, dysphonia or dysphagia and may reach life-threatening dimensions. They may lead to impaired quality of life due to repeated infections and suppuration and increased morbidity due to spontaneous rupture. Low risk of malignant transformation is present. In this article, we present a 31-year-old female patient operated due to epidermoid cyst located in the submandibular region that reached gigantic dimensions.

Key words: Epidermoid cyst, neck, submandibular, surgery.


Ismail Çevik, Fatih Yücedağ, Burcu Sanal Yılmaz. Giant epidermoid cyst in the submandibular region: Case report. Praxis of ORL. 2020; 8(1): 47-50

Sorumlu Yazar: Ismail Çevik, Türkiye: i_cevik20@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce