Praxis of ORL: Dilde intramusküler lipom | Intramuscular lipoma of the tongue
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 3  113-115
doi: 10.5606/kbbu.2017.33042

Dilde intramusküler lipom

Sedat Aydın1, Mehmet Gökhan Demir2, Dilek Yavuzer3
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Prof. Dr. Celal Ertuğ Etimesgut Devlet Hastanesi KBB Kliniği, Ankara, Türkiye
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Lipomlar insan vücudunun en yaygın mezenkimal tümörleridir, ancak ağız boşluğunda nadiren görülür. Ağız boşluğunda, çoğunlukla bukkal mukoza etkilenir ve bunu dil izler. Dilde lipomların çeşitli alt tipleri görülebilir, ancak intramusküler yapı nadiren saptanmıştır. Tümör malign tümörlerle karıştırılabilir. Olgular çoğunlukla asemptomatiktir ancak nadiren tatma ve konuşma sorunları ortaya çıkar. İntramusküler lipom yapısı nedeniyle gerçek bir kapsüle sahip değildir. Temel tedavi şekli, tümörlerin açık eksizyonudur. Bu makalede, dildeki intramusküler lipomu cerrahi eksizyonla tedavi edilen 60 yaşında bir kadın hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: İntramusküler lipom, lipom; dil; tümör.


Intramuscular lipoma of the tongue

Sedat Aydın1, Mehmet Gökhan Demir2, Dilek Yavuzer3
1Department of Otolaryngology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, Prof. Dr. Celal Ertuğ Etimesgut State Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Pathology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Lipomas are the most common mesenchymal tumors of the human body, however it seen in oral cavity rarely. In the oral cavity, buccal mucosa is mostly affected and the tongue follows this. Various subtypes of the lipomas can be seen in tongue but intramuscular form is rarely detected. The tumor can be mixed with malign tumors. The cases are mostly asymptomatic but rarely have gustatory and speech problems. Because of the nature of the intramuscular lipom, it does not possess a real capsule. Main treatment modality is the surgical excision of the tumor with clear margins. In this article, we report a 60-year-old female patient who has intramuscular lipoma of the tongue that is treated with surgical excision.

Key words: Intramuscular lipoma, lipoma; tongue; tumor.


Sedat Aydın, Mehmet Gökhan Demir, Dilek Yavuzer. Intramuscular lipoma of the tongue. Praxis of ORL. 2017; 5(3): 113-115

Sorumlu Yazar: Sedat Aydın, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce