Praxis of ORL: Seroprevalence of HBV, HCV, and HIV positivity in patients undergoing tonsillectomy | Tonsillektomi yapılan hastalarda HBV, HCV ve HIV pozitifliğinin seroprevalansı
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 3  151-156
doi: 10.5606/kbbu.2019.33255

Seroprevalence of HBV, HCV, and HIV positivity in patients undergoing tonsillectomy

Tolga Kırgezen, Nihal Seden, Okan Övünç, Özgür Yiğit
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Istanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Istanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada tonsillektomi yapılan hastalarda hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV) ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) seroprevalansı araştırıldı.
YÖNTEMLER: Ocak 2012 - Aralık 2018 tarihleri arasında kliniğimizde genel anestezi altında iki taraflı tonsillektomi yapılan toplam 751 hasta (389 erkek, 362 kadın; ort. yaş 27 yıl; dağılım, 12-58 yıl) retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalarda hepatit B yüzey antijeni (HBsAg), anti-HCV ve anti-HIV seropozitifliği araştırıldı.
BULGULAR: Sekizi erkek (%1) ve dördü kadın (%0.5) olmak üzere 12 hastada HBsAg seroloji pozitifliği tespit edildi. İki erkek hastada (%0.2) anti-HCV pozitifliği ve iki erkek hastada (%0.2) anti-HIV pozitifliği izlendi. Yaş gruplarına göre (≤18 yaşa kıyasla >18 yaş), seroloji pozitifliği olan hastaların tümü >18 yaşında idi.
SONUÇ: Tonsillektomi öncesi, özellikle 18 yaş üzerindeki ve erkek hastalarda, ameliyat öncesi HBV, HCV ve HIV seroloji testi gereklidir. Kulak, burun, boğaz hekimleri mesleki maruziyet ile bulaş riski açısından dikkatli olmalı ve özellikle bu tür ameliyatları yaparken maske veya gözlük takarak bulaşa karşı kendilerini korumak amacıyla gerekli tedbirleri almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B virüsü, hepatit C virüsü, insan immün yetmezlik virüsü, seroprevalans, tonsillektomi.


Tonsillektomi yapılan hastalarda HBV, HCV ve HIV pozitifliğinin seroprevalansı

Tolga Kırgezen, Nihal Seden, Okan Övünç, Özgür Yiğit
Department of Otolaryngology, University of Health Sciences, Istanbul Training and Resaarch Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the seroprevalence of hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), and human immunodeficiency virus (HIV) in patients undergoing tonsillectomy.
METHODS: Between January 2012 and December 2018, a total of 751 patients (389 males, 362 females; mean age 27 years; range, 12 to 58 years) who underwent bilateral tonsillectomy under general anesthesia in our clinic were retrospectively analyzed. The seropositivity of hepatitis B surface antigen (HBsAg), anti-HCV, and anti-HIV was investigated in all patients.
RESULTS: Positive serology for HBsAg was detected in 12 patients (1.5%) including eight males (1%) and four females (0.5%). Two male patients (0.2%) and two male patients (0.2%) had anti-HCV positivity and anti-HIV positivity, respectively. According to the age groups (≤18 vs. >18 years), all serology-positive patients were >18 years of age.
CONCLUSION: Testing of the HBV, HCV, and HIV serology is necessary for tonsillectomy patients preoperatively, particularly those who are older than 18 years and males. All otolaryngologists should be aware of transmission via occupational exposure and must take necessary precautions to protect themselves against contamination by wearing a mask or goggles, particularly while performing such operations.

Key words: Hepatitis B virus, hepatitis C virus, human immunodeficiency virus, seroprevalence, tonsillectomy.


Tolga Kırgezen, Nihal Seden, Okan Övünç, Özgür Yiğit. Tonsillektomi yapılan hastalarda HBV, HCV ve HIV pozitifliğinin seroprevalansı. Praxis of ORL. 2019; 7(3): 151-156

Sorumlu Yazar: Tolga Kırgezen, Türkiye: tolgakirgezen@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce