Praxis of ORL: Transözofageal ekokardiyografinin neden olduğu iyatrojenik vokal proses kırığı ve aritenoid dislokasyonu | Iatrogenic vocal process fracture and arytenoid dislocation caused by transesophageal echocardiography
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2016  Cilt: 4  Sayı: 1  31-34
Transözofageal ekokardiyografinin neden olduğu iyatrojenik vokal proses kırığı ve aritenoid dislokasyonu

Adem Binnetoglu, Tekin Baglam, Ali Cemal Yumusakhuylu, Melis Demirag Evman, Berat Demir, Murat Sari

Aritenoid dislokasyonu (AD) larengeal travmaya sekonder gelişebilen nadir bir durumdur. Aritenoid dislokasyonu ile birlikte olan vokal proses kırığına tanı koymak için fiberoptik larengoskopi, larengeal bilgisayarlı tomografi ve larengeal elektromiyografi kullanılır. Bu yazıda, transözofageal ekokardiyografiden sonra ses kısıklığı olan 26 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Eşlik eden AD ve vokal proses kırığı tanısıyla kapalı redüksiyon uygulandı. Üst solunum yolu ve sindirim sisteminde enstrüman kullanılan ve özellikle AD tanısı konulup redüksiyon işlemlerine yanıt vermeyen tüm hastalarda kapalı redüksiyon düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Aritenoid dislokasyonu, aritenoid sublüksasyonu; entübasyon travması; vokal kord hareketi; ses iyileşmesi.


Iatrogenic vocal process fracture and arytenoid dislocation caused by transesophageal echocardiography

Adem Binnetoglu, Tekin Baglam, Ali Cemal Yumusakhuylu, Melis Demirag Evman, Berat Demir, Murat Sari
Department Of Otorhinolaryngology-head And Neck Surgery, Marmara University Hospital

Arytenoid dislocation (AD) is a rare condition that may occur secondary to laryngeal trauma. Fiberoptic laryngoscopy, laryngeal computed tomography, and laryngeal electromyography are used to diagnose vocal process fracture in conjunction with AD. In this article, we report a 26-year-old female patient with hoarseness after transesophageal echocardiography. With the diagnosis of concomitant AD and vocal process fracture, closed reduction was performed. Closed reduction should be considered for all patients in whom instruments have been used in the upper aerodigestive tract and particularly who are diagnosed as AD and non-responsive to reduction procedures.

Key words: Arytenoid dislocation, arytenoid subluxation; intubation trauma; vocal cord movement; voice recovery.


Adem Binnetoglu, Tekin Baglam, Ali Cemal Yumusakhuylu, Melis Demirag Evman, Berat Demir, Murat Sari. Iatrogenic vocal process fracture and arytenoid dislocation caused by transesophageal echocardiography. Praxis of ORL. 2016; 4(1): 31-34

Sorumlu Yazar: Adem Binnetoglu, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce