Praxis of ORL: Keskin cisimle penetran boyun yaralanması | Penetrating neck trauma with a sharp object
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2014  Cilt: 2  Sayı: 3  126-128
doi: 10.5606/kbbu.2014.36036

Keskin cisimle penetran boyun yaralanması

Tolgahan Catli, Harun Gur, Emine Demir, Levent Olgun
Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kbb Kliniği

Bünyesinde ana vasküler yapıları, sinirleri ve birçok vital organı bulunduran boynun penetran yaralanmaları hayatı tehdit edici boyutlara ulaşabilir. Travma nedenleri arasında ilk sırayı bıçak ve ateşli silahlar alırken, delici kesici özelliği olan herhangi bir nesne yaralanmaya yol açabilmektedir. Bu olgu yabancı cismin nörovasküler yapılarda ciddi hasar oluşturmaksızın derin boyun yapılarına penetrasyon göstermesi nedeniyle ilginç bulunmuş, üç boyutlu manyetik rezonans anjiyografi görüntüleri eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Manyetik rezonans anjiyografi, penetran boyun travması; damar yaralanması.


Penetrating neck trauma with a sharp object

Tolgahan Catli, Harun Gur, Emine Demir, Levent Olgun
Bozyaka Teaching & Research Hospital Ent Clinic

Penetrating injuries of the neck, which consists of major vascular structures, nerves, and many vital organs, may result in life threatening consequences. Although primary causes of trauma include knives and firearms, any penetrating object may lead to injury. This case was found interesting since the foreign object penetrated into deep structures of the neck without causing any severe damage in neurovascular structures, and presented with three-dimensional magnetic resonance angiography images.

Key words: Magnetic resonance angiography, penetrating neck trauma; vascular injury.


Tolgahan Catli, Harun Gur, Emine Demir, Levent Olgun. Penetrating neck trauma with a sharp object. Praxis of ORL. 2014; 2(3): 126-128

Sorumlu Yazar: Tolgahan Catli, Türkiye: tcatli80@hotmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce