Praxis of ORL: Çocuklarda orta kulak patolojisini belirlemede yaşa bağlı prob ton seçiminin önemi | The importance of age-related probe tone selection in determining middle ear pathology in children
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 3  115-119
doi: 10.5606/kbbu.2019.36349

Çocuklarda orta kulak patolojisini belirlemede yaşa bağlı prob ton seçiminin önemi

Hülya Göçmenler1, Ufuk Derinsu2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Odyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Odyoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, 0-24 ay yaş aralığındaki çocuklarda 1000 Hz ve 226 Hz timpanometri testi sonuçları kulak burun boğaz muayene bulguları temel alınarak karşılaştırıldı ve orta kulak patolojisini saptamada prob ton seçimine hangi yaş aralığında öncelik verilmesi gerektiği belirlendi.
YÖNTEMLER: Sağlıklı 40 çocukta (20 erkek, 20 kız; ort. yaş 12.7 ay; dağılım, 0-24 ay) kulak burun boğaz otoskopik muayenesinin ardından 226 Hz ve 1000 Hz timpanometri uygulandı. Prob ton seçimi ve timpanometri parametreleri sırasıyla 0-6 ay, 6-12 ay, 12-18 ay, 18-24 ay yaş aralığındaki 10, 11, 9 ve 10 bireyden oluşan dört grupta karşılaştırıldı.
BULGULAR: Sıfır-6 ay ve 12-18 ay aralığındaki bebeklerin otoskopi muayene bulguları ile farklı prob ton timpanogram bulguları arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p>0.05). Altı-12 aralığındaki bebeklerde sol kulaktaki 1000 Hz timpanogram ve otoskopi muayene bulguları dışında ve 18-24 ay aralığındaki bebeklerde ise sağ kulaktaki 226 Hz timpanogram ve otoskopi muayene bulguları dışında bebeklerin otoskopi muayene bulguları ile farklı prob ton timpanogram bulguları arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p<0.05).
SONUÇ: Orta kulak patolojisi tanısı koyabilmek için yüksek frekans timpanometri kullanımı gereken öncelikli bir yaş grubu belirlenemedi.

Anahtar Kelimeler: 1000 Hz, prob ton, timpanometri.


The importance of age-related probe tone selection in determining middle ear pathology in children

Hülya Göçmenler1, Ufuk Derinsu2
1Department of Audiology, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey
2Department of Audiology, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to compare the results of 1,000 Hz and 226 Hz tympanometry test results in children aged between 0-24 months based on ear-nose-throat examination findings and to determine the age range in which probe tone selection should be prioritized in detecting middle ear pathology.
METHODS: Otoscopic examination of ear-nose-throat was performed in 40 healthy children (20 males, 20 females; mean age 12.7 month; range, 0 to 24 months), followed by 226 Hz and 1,000 Hz tympanometry. The probe tone selection and the tympanometry parameters were compared in four groups of 10, 11, 9, and 10 individuals within age ranges of 0-6 months, 6-12 months, 12-18 months, and 18-24 months, respectively.
RESULTS: There was no significant relationship between otoscopy examination findings and different probe tone tympanogram findings in infants between 0-6 months and 12-18 months (p>0.05). There was no significant correlation between otoscopy examination findings and different probe tone tympanogram findings in infants aged 6-12 except 1,000 Hz tympanogram and otoscopy examination findings in the left ear, and 226 Hz tympanogram and otoscopy examination findings in the right ear in infants aged 18-24 months (p<0.05).
CONCLUSION: No primary age group was identified, which required the use of high-frequency tympanometry to establish a diagnosis of middle ear pathology.

Key words: 1, 000 Hz, probe tone, tympanometry.


Hülya Göçmenler, Ufuk Derinsu. The importance of age-related probe tone selection in determining middle ear pathology in children. Praxis of ORL. 2019; 7(3): 115-119

Sorumlu Yazar: Hülya Göçmenler, Türkiye: gocmenler.hulya@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce