Praxis of ORL: Follicular dendritic cell sarcoma of the palatine tonsil | Palatin tonsilin foliküler dentritik hücreli sarkomu
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2013  Cilt: 1  Sayı: 2  81-84
doi: 10.5606/kbbu.2013.36844

Follicular dendritic cell sarcoma of the palatine tonsil

Fatih Çelenk1, Suna Erkılıç2, Elif Baysal1, Cengiz Durucu1, Muzaffer Kanlıkama1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Tumors arising from follicular dendritic cells are relatively uncommon. Although most of them originate from the lymph nodes, extranodal sites can also be involved. In this article, we report a 62-year-old male case with a very rare tonsillar follicular dendritic cell sarcoma. The diagnosis was based on histopathologic examination and immunohistochemical staining. He was treated successfully with surgical excision, neck dissection and postoperative radiotherapy. No recurrence was observed during a 18 month follow-up.

Anahtar Kelimeler: Follicular dentritic cell sarcoma, neck dissection; radiation therapy; tonsil.


Palatin tonsilin foliküler dentritik hücreli sarkomu

Fatih Çelenk1, Suna Erkılıç2, Elif Baysal1, Cengiz Durucu1, Muzaffer Kanlıkama1
1Department Of Otorhinolaryngology, Gaziantep University Faculty Of Medicine
2Department Of Pathology, Gaziantep University Faculty Of Medicine

Foliküler dendritik hücrelerden gelişen tümörler oldukça nadirdir. Bunların çoğu lenf nodlarından gelişse de çeşitli ekstranodal bölgeler de tutulabilir. Bu yazıda oldukça nadir görülen tonsilin folliküler dendritik hücreli sarkomu olan 62 yaşındaki erkek bir olgu sunuldu. Tanı histopatolojik inceleme ve immünohistokimyasal boyama ile konuldu. Hasta cerrahi eksizyon, boyun diseksiyonu ve ameliyat sonrası radyoterapi ile başarılı bir şekilde tedavi edildi. On sekiz aylık takipte nüks gözlenmedi.

Key words: Foliküler dendritik hücreli sarkom, boyun diseksiyonu; radyasyon tedavisi; tonsil.


Fatih Çelenk, Suna Erkılıç, Elif Baysal, Cengiz Durucu, Muzaffer Kanlıkama. Palatin tonsilin foliküler dentritik hücreli sarkomu. Praxis of ORL. 2013; 1(2): 81-84

Sorumlu Yazar: Fatih Çelenk, Türkiye: facelenk@yahoo.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce