Praxis of ORL: Yan burun duvarından kaynaklanan lobüler kapiller dev hemanjiyom | A lobular capillary giant hemangioma originating from the lateral nasal wall
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2014  Cilt: 2  Sayı: 1  45-48
doi: 10.5606/kbbu.2014.39974

Yan burun duvarından kaynaklanan lobüler kapiller dev hemanjiyom

Mustafa Kaymakçı1, Erdoğan Bülbül2, Serpil Paksoy3, Mustafa Acar4
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kbb-bbc Ana Bilim Dalı, Balıkesir
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Balıkesir
3Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Balıkesir
4Eskişehir Devlet Hastanesi, Kbb Kliniği, Eskişehir

Lobüler kapiller hemanjiyomlar (LKH) benign, hızlı büyüyen ve frajil kitlelerdir. Bu kitlelerin etyolojisi tam olarak açıklanamamıştır. Nadiren burun duvarından kaynaklanır. Aşırı kanamalı oldukları ve hızlı büyüdükleri için klinik uygulamada LKH’ler genellikle kötü huylu tümörler ile karıştırılır. Bu yazıda, ameliyat öncesi embolizasyon yapılmaksızın endoskopik yaklaşım ile eksize edilen, yan burun duvarından kaynaklanan bir dev LKH olgusu literatür eşliğinde tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Embolizasyon, endoskopik sinüs cerrahisi; hemanjiyom; piyojenik granüloma.


A lobular capillary giant hemangioma originating from the lateral nasal wall

Mustafa Kaymakçı1, Erdoğan Bülbül2, Serpil Paksoy3, Mustafa Acar4
1Balikesir University Medical School, Ent Department, Balikesir
2Balikesir University Medical School,radiology Department, Balikesir
3Balikesir University Medical School, Pathology Department, Balikesir
4Eskisehir Goverment Hospital, Ent Department, Eskisehir

Lobular capillary hemangiomas (LCHs) are benign, rapidly growing, and fragile masses. The etiology of these masses is unclear. They are rarely originated from the nasal wall. Due to massive bleeding nature and rapidly growing, LCH are usually misdiagnosed as malignant tumors in clinical practice. In this article, we describe a case of a giant LCH originating from the lateral nasal wall, which was excised endoscopically without preoperative embolization in the light of the literature.

Key words: Embolization, endoscopic sinus surgery; hemangioma; pyogenic granuloma.


Mustafa Kaymakçı, Erdoğan Bülbül, Serpil Paksoy, Mustafa Acar. A lobular capillary giant hemangioma originating from the lateral nasal wall. Praxis of ORL. 2014; 2(1): 45-48

Sorumlu Yazar: Mustafa Kaymakçı, Türkiye: mbkaymak@yahoo.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce