Praxis of ORL: Romatoid artritli hastalarda yutma fonksiyonunun sintigrafik olarak değerlendirilmesi | Scintigraphic evaluation of swallowing function in patients with rheumatoid arthritis
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 2  97-101
doi: 10.5606/kbbu.2019.40085

Romatoid artritli hastalarda yutma fonksiyonunun sintigrafik olarak değerlendirilmesi

Murat Doğan1, Fatih Gündoğan1, İbrahim Hıra2, Ali Bayram1, Altan Kaya1, Zeynep Erdoğan3, Cemil Mutlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Kayseri
2Ankara Dr. Hulusi Alataş Elmadağ Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, Kayseri

AMAÇ: Bu çalışmada romatoid artritli (RA) hastalarda sintigrafi ile yutma fonksiyonu değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Haziran 2017 - Eylül 2017 tarihleri arasında, klinik ve laboratuvar tanısı konan ve hastanemizde takip edilen toplam 20 RA hastası (14 erkek, 6 kadın; ort. yaş 36 yıl; dağılım, 28-57 yıl) çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu 20 sağlıklı gönüllüden (14 erkek, 6 kadın; ort. yaş ? yıl; dağılım, ?-? yıl) oluşuyordu. Hastalık aktivitesi Hastalık Aktivite Skoru-28 (DAS28) ile değerlendirildi. Yutma fonksiyonu sintigrafi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama hastalık süresi 12 yıl idi. İki RA’lı hastada uzamış oral pasaj süresi ve daha yüksek oral rezidü seviyesi izlendi. Ölçülen orofarenks mesafesi kontrol grubuna kıyasla hasta grubunda nispeten daha uzun olmakla birlikte, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.
SONUÇ: Yutma fonksiyonları ve hastalık aktivitesi RA’lı hastalarda sintigrafi ile değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, sintigrafi, disfaji.


Scintigraphic evaluation of swallowing function in patients with rheumatoid arthritis

Murat Doğan1, Fatih Gündoğan1, İbrahim Hıra2, Ali Bayram1, Altan Kaya1, Zeynep Erdoğan3, Cemil Mutlu1
1Otorhinolaryngology Head And Neck Surgery Department, Health Sciences University, Kayseri Training And Research Hospital, Kayseri Turkey
2Otorhinolaryngology Head And Neck Surgery Department, Ankara Dr. Hulusi Alatas Elmadag State Hospital, Ankara, Turkey
3Nuclear Medicine Department, Health Sciences University, Kayseri Training And Research Hospital,

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the swallowing function using scintigraphy in patients with rheumatoid arthritis (RA).
METHODS: Between June 2017 and September 2017, a total of 20 RA patients (14 males, 6 females; mean age 36 years; range, 28 to 57 years) who received clinic and laboratory diagnosis and followed in our hospital were included in this study. The control group consisted of 20 healthy volunteers (14 males, 6 females; mean age 35 years; range 25 to 56 years). Disease activity was evaluated using the Disease Activity Score-28 (DAS28). Swallowing function was evaluated using scintigraphy.
RESULTS: The mean duration of disease was 12 years. Two patients with RA had prolonged oral passage time and higher oral residual levels. The oropharyngeal distance measured in the patient group was found to be relatively longer than the control group, although it did not reach statistical significance.
CONCLUSION: Swallowing functions and disease activity can be evaluated using scintigraphy in patients with RA.

Key words: Rheumatoid arthritis, scintigraphy, dysphagia.


Murat Doğan, Fatih Gündoğan, İbrahim Hıra, Ali Bayram, Altan Kaya, Zeynep Erdoğan, Cemil Mutlu. Scintigraphic evaluation of swallowing function in patients with rheumatoid arthritis. Praxis of ORL. 2019; 7(2): 97-101

Sorumlu Yazar: İbrahim Hıra, Türkiye: dr.ibrahimhira@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce