Praxis of ORL: Nadir rastlanan yüz cildi multisentrik skuamöz hücreli karsinom olgusu | A rare case of facial skin multicentric squamous cell carcinoma
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2023  Cilt: 11  Sayı: 2  65-67
doi: 10.5606/kbbu.2023.40326

Nadir rastlanan yüz cildi multisentrik skuamöz hücreli karsinom olgusu

Gökhan Yılmaz1, Çağlayan Karaman2, Gamze Öztürk Yılmaz1, Muhammet Yıldız1, Özer Erdem Gür1
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Antalya, Türkiye
2Özel Muayenehane, Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Antalya, Türkiye

Cilt skuamöz hücreli karsinomu (SCC) sıklıkla açık tenli, güneş ışığına yüksek maruziyeti olan ve uzun süre sigara içen kişilerde görülmektedir. Kırk sekiz yaşındaki erkek hasta kliniğimize yüz bölgesinde birçok odakta geçmeyen yara şikayetiyle başvurdu. Fizik muayenede sağ zigomada 5¥5 cm, nazal dorsum sağ lateralinde 2¥3 cm, sol zigomada 2¥2 cm ve sol zigoma medialinde iki adet 1¥1’er cm ülserovejetan lezyonlar mevcuttu. Yapılan histopatolojik inceleme sonucu SCC olarak raporlanan hastaya multipl SCC eksizyonu, anterior uyluk bölgesinden alınan kısmi kalınlıklı deri grefti ile rekonstrüksiyon, sağ yüzeysel parotidektomi ve sağ seviye 1-2 boyun diseksiyonu yapıldı. Ameliyat sonrası 12. ayında olan hastamızın lezyonları normal anatomiye yakın şekilde iyileşti ve henüz baş ve boyunda nüks bulguya rastlanmadı. Bu makalede baş boyun bölgesinde multisentrik SCC olgusu tanı, tedavi ve takip süreci ile birlikte güncel literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Baş ve boyun, multisentrik, skuamöz hücreli karsinom


A rare case of facial skin multicentric squamous cell carcinoma

Gökhan Yılmaz1, Çağlayan Karaman2, Gamze Öztürk Yılmaz1, Muhammet Yıldız1, Özer Erdem Gür1
1Department of Otorhinolaryngology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
2Private Practice, Aesthetic Plastic and Reconstructive Surgery Specialist, Antalya, Türkiye

Skin squamous cell carcinoma (SCC) is commonly seen in people with fair skin, high exposure to sunlight, and long-term smokers. A 48-year-old male patient was admitted to our clinic with the complaint of nonhealing wounds in many foci on his face. On physical examination, there were ulcerovegetative lesions of 5¥5 cm on the right zygoma, 2¥3 cm on the right lateral of the nasal dorsum, 2¥2 cm on the left zygoma, and two 1x1 cm on the medial of the left zygoma. The patient, whose histopathological examination was reported as SCC, underwent multiple SCC excision, reconstruction with a split-thickness skin graft taken from the anterior thigh region, right superficial parotidectomy, and right level 1-2 neck dissection. The lesions of our patient, who was in the 12th postoperative month, healed close to normal anatomy, and no recurrence has yet been found in the head and neck. In this article, a case of multicentric SCC in the head and neck region is presented with the diagnosis, treatment, and follow-up process, together with the current literature.

Key words: Head and neck, multicentric, squamous cell carcinoma


Gökhan Yılmaz, Çağlayan Karaman, Gamze Öztürk Yılmaz, Muhammet Yıldız, Özer Erdem Gür. A rare case of facial skin multicentric squamous cell carcinoma. Praxis of ORL. 2023; 11(2): 65-67

Sorumlu Yazar: Gökhan Yılmaz, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce