Praxis of ORL: Topikal hemostatik ankaferd ajanının maksiller sinüs mukozasına etkisi | The effect of topical hemostatic agent ankaferd on the maxillary sinus mucosa
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 3  106-112
doi: 10.5606/kbbu.2017.40412

Topikal hemostatik ankaferd ajanının maksiller sinüs mukozasına etkisi

Burhan Yıldırım1, Mehmet Birol Uğur2, Serkan Çorakçı3, Cenk Evren4, Sibel Bektaş5, Fikret Çınar6
1Zonguldak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi Kbb Kliniği, Zonguldak Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,
3Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi KBB Kliniği, Zonguldak Türkiye
4Medilife Beylikdüzü Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
5Gaziosmanpasa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi,patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
6İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada maksiller sinüs içine uygulanan ankaferd kan durdurucunun (AKD) histopatolojik etkilerinin tespit edilmesi amaçlandı.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda 33 sağlıklı albino Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Cerrahi olarak maksiller sinüsleri açıldı. Yirmi üç tanesinin sağ maksiller sinüsüne topikal olarak küretle mukozal hasar yapıldıktan sonra AKD uygulandı (TravANK). Aynı tavşanların sol sinüslerine de travmatize edildikten sonra serum fizyolojik uygulandı (TravSF). On tavşanın sağ maksiller sinüsüne travmatize etmeden AKD (İntaktANK), sol sinüslerine de travmatize etmeden serum fizyolojik uygulandı (İntaktSF). Üçüncü haftanın sonunda tavşanlar ötenazi edildi ve histopatolojik olarak sinüs mukozaları araştırıldı.
BULGULAR: Işık mikroskobu ile yapılan ile histopatolojik incelemede, TravANK grubunda TravSF grubuna göre artmış enflamasyon şiddeti, yabancı cisim reaksiyonu, seröz bez kaybı ve silier kayıp gösterildi (sırasıyla, p=0.003, p<0.001, p<0.01, p<0.001). Lamina propriada fibrozis ve osteoneogenez açısından TravANK ve TravSF arasında anlamlı fark izlenmedi. Parametrelerin hiçbiri İntaktANK ve İntaktSF grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermedi.
SONUÇ: Ankaferd kan durdurucunun kontrol grubuna göre lamina propriada fibrozisini artırmaması ameliyat sonrası sineşi yapma olasılığını düşürürken, daha şiddetli enflamasyon, daha çok yabancı cisim reaksiyonu, daha ciddi seröz bez kaybı ve silier kayıp nazal fizyolojiyi olumsuz etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: Ankaferd, maksiller sinüs mukozası; topikal hemostatik ajan.


The effect of topical hemostatic agent ankaferd on the maxillary sinus mucosa

Burhan Yıldırım1, Mehmet Birol Uğur2, Serkan Çorakçı3, Cenk Evren4, Sibel Bektaş5, Fikret Çınar6
1Department Of Otolaryngology, Zonguldak Karadeniz Ereğli State Hospital, Zonguldak,turkey
2Department Of Otorhinolaryngology, School Of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey
3Department Of Otolaryngology,zonguldak Atatürk State Hospital, Zonguldak,turkey
4Department Of Otolaryngology, Beylikdüzü Medilife Hospital, İstanbul, Turkey
5Department Of Pathology, Gaziosmanpasa Taksim Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
6Department Of Otolaryngology, Istanbul Bilim University, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to determine the histopathological effects of ankaferd blood stopper (ABS) in the maxillary sinus.
METHODS: We used 33 healthy albino New Zealand rabbits in the study. We opened their maxillary sinus surgically. We applied ABS (TrauANK) to the right maxillary sinus of 23 rabbits after mucosal damage was done topically with a curette. After traumatizing the left sinuses of the same rabbits, we applied serum physiologic (TrauSP). We applied ABS (IntactANK) to the right maxillary sinus of 10 rabbits without traumatization and serum physiologic (IntactSP) to their left sinus without traumatization. The rabbits were euthanized at the end of the third week and we performed histopathological examination for the sinus mucosa.
RESULTS: Light microscopy of the slides showed increased severity of inflammation, foreign body reaction, serous gland loss, and ciliary loss in the TrauANK compared to the TrauSP group (p=0.003, p<0.001, p<0.01, p<0.001, respectively). There was no significant difference between lamina propriada fibrosis and osteoneogenesis in terms of TrauANK ve TrauSP. None of the parameters showed significant difference between the IntactANK and IntactSP groups.
CONCLUSION: While ABS does not increase the fibrosis of the lamina propria for the control group, it reduces the possibility of postoperative synechiae and, increased severity of inflammation, more foreign body reaction, more serous gland loss and ciliary loss may affect the nasal physiology negatively.

Key words: Ankaferd, maxillary sinus mucosa; topical hemostatic agent.


Burhan Yıldırım, Mehmet Birol Uğur, Serkan Çorakçı, Cenk Evren, Sibel Bektaş, Fikret Çınar. The effect of topical hemostatic agent ankaferd on the maxillary sinus mucosa. Praxis of ORL. 2017; 5(3): 106-112

Sorumlu Yazar: Cenk Evren, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce