Praxis of ORL: Submandibüler bez yerleşimli miksoenflamatuvar fibroblastik sarkom | Myxoinflammatory fibroblastic sarcoma of the submandibular gland
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2022  Cilt: 10  Sayı: 1  40-43
doi: 10.5606/kbbu.2022.42104

Submandibüler bez yerleşimli miksoenflamatuvar fibroblastik sarkom

Osman Tuğrul Güzeldir1, Ahmet Köybaşıoğlu2, Ömer Uluoğlu3, Fulya Köybaşıoğlu3
1İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Odyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Ankara Koru Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye
3Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Miksoenflmatuvar fibroblastik sarkom (MIFS) genellikle distal ekstremiteleri etkileyen ve ender görülen düşük gradeli yumuşak doku tümörüdür. Yaptığımız literatür taramasında submandibüler bez yerleşimli bir MIFS olgusuna rastlanmamıştır. Bu makalede sekiz aydır süregelen sol submandibüler bölgede şişlik şikayeti ile kliniğimize başvuran 44 yaşında kadın hasta sunuldu. Submandibüler bez neoplazmı ön tanısıyla bez total olarak eksize edildi. Patolojik inceleme sonucu MIFS ile uyumlu olması üzerine hastaya periyodik kontrollerle takip önerildi.

Anahtar Kelimeler: Miksoenflamatuvar fibroblastik sarkom, sarkom, submandibüler bez.


Myxoinflammatory fibroblastic sarcoma of the submandibular gland

Osman Tuğrul Güzeldir1, Ahmet Köybaşıoğlu2, Ömer Uluoğlu3, Fulya Köybaşıoğlu3
1Department of Audiology, Istanbul Health and Technology University, Istanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, Ankara Koru Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Pathology, Ankara Yüksek Ihtisas University, Ankara, Turkey

Myxoinflammatory fibroblastic sarcoma (MIFS) is a rare low-grade soft tissue tumor, it usually affecting the distal extremities. Upon conducting a literature review, we could not find a case of MIFS in the submandibular gland. In this study, we described a 44-year-old female patient who presented to our clinic with a complaint of swelling under the left side of her submandibular region that had persisted for eight months. Due to an initial diagnosis of submandibular gland neoplasm, the gland was totally excised. The pathological examination report indicated MIFS, and therefore, the patient was recommended to attend periodic follow-up visits.

Key words: Myxoinflammatory fibroblastic sarcoma, sarcoma, submandibular gland.


Osman Tuğrul Güzeldir, Ahmet Köybaşıoğlu, Ömer Uluoğlu, Fulya Köybaşıoğlu. Myxoinflammatory fibroblastic sarcoma of the submandibular gland. Praxis of ORL. 2022; 10(1): 40-43

Sorumlu Yazar: Osman Tuğrul Güzeldir, Türkiye: drotg83@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce