Praxis of ORL: Konka bülloza alt tiplerinin yaş, cinsiyet ve görüldüğü tarafa göre dağılımı | Age, sex, and affected side distribution of concha bullosa subtypes
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 3  145-149
doi: 10.5606/kbbu.2020.42204

Konka bülloza alt tiplerinin yaş, cinsiyet ve görüldüğü tarafa göre dağılımı

Elif Elibol1, Hacer Baran2
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara, Türkiye
2Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada konka büllloza (KB) alt tiplerinin yaş, cinsiyet ve görüldüğü tarafa göre görülme sıklıkları araştırıldı.
YÖNTEMLER: Ocak 2019 - Ocak 2020 tarihleri arasında 300 KB hastasının (157 erkek, 143 kadın; ort. yaş 34±6.4 yıl; dağılım 18-60 yıl) paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi (PNS BT) taraması retrospektif olarak incelendi. Konka büllozanın alt tipleri belirlendi ve kronik sinüzit bulguları, cinsiyet ve sosyodemografik yaş özellikleri ve etkilenen alan arasındaki ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: Yaşa göre KB alt tiplerinde görülme sıklığı değişmezken (p>0.05), ekstensif ve lamellar KB görülme sıklığı erkeklere kıyasla kadınlarda anlamlı olarak daha yüksek idi (p<0.05). Sol tarafa kıyasla, sağ tarafta lamellar ve ekstensif KB anlamlı olarak daha fazla idi (p<0.05). Ekstensif KB, diğer konka alt tiplerine kıyasla, daha fazla iki taraflı olarak izlendi (p<0.05).
SONUÇ: Konka bülloza alt tipleri ve görülme sıklığı cinsiyete, yaşa ve görüldüğü tarafa göre değişiklik gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Anatomik varyasyon, bilgisayarlı tomografi, nazal konka, paranasal sinüs


Age, sex, and affected side distribution of concha bullosa subtypes

Elif Elibol1, Hacer Baran2
1Department of Otolaryngology, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Yenimahalle Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Otolaryngology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the incidence of concha bullosa (CB) subtypes according to age, sex, and the affected side.
METHODS: Paranasal sinus computed tomography (PNS CT) scans of a total of 300 patients (157 males, 143 females; mean age 34±6.4 years; range, 18 to 60 years) with CB between January 2019 and January 2020 were retrospectively analyzed. The subtypes of CB were determined and the relationship between chronic sinusitis findings, sex, and age sociodemographic features, and the affected side was evaluated.
RESULTS: The incidence of CB subtypes did not change according to age (p>0.05), while the incidence of extensive and lamellar CB was significantly higher in females than males (p<0.05). Lamellar and extensive CB were significantly higher in the right side than the left side (p<0.05). Extensive CB was observed more bilaterally than other concha subtypes.
CONCLUSION: Concha bullosa subtypes and their incidences may vary according to sex, age, and side on which they are seen.

Key words: Anatomic variation, computed tomography, nasal concha, paranasal sinus


Elif Elibol, Hacer Baran. Age, sex, and affected side distribution of concha bullosa subtypes. Praxis of ORL. 2020; 8(3): 145-149

Sorumlu Yazar: Elif Elibol, Türkiye: delifzer@yahoo.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce