Praxis of ORL: Baş ve boyun kanseri hastaları için temel beslenme yardımı | Basic nutrition assistance for head and neck cancer patients
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2016  Cilt: 4  Sayı: 1  39-43
Baş ve boyun kanseri hastaları için temel beslenme yardımı

Erdem Atalay Cetinkaya1, Mehmet Refik Sezgin2, İbrahim Çukurova3
1Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği
2Özel Antalya Hastanesi, Onkoloji Servisi
3İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Kbb Kliniği

Baş ve boyun kanseri hastalarında yüksek malnütrisyon riski vardır. Bu hastalarda yoğun beslenme desteğini teşvik etmek için giderek artan kanıtlar bulunmaktadır. Beslenme desteğinin amaçları beslenme bozukluğunu engellemek ve tedavi etmek, antitümör tedaviye dayanma gücünü artırmak, antitümör tedavinin yan etkilerini azaltmak ve yaşam standardını artırmaktır. Avrupa Klinik Beslenme ve Metabolizma Derneği kılavuzları kanser hastaları için beslenme hakkında Avrupa’dan ilk kanıta dayalı önerilerdir. Bu derlemede, beslenme bozukluğu değerlendirmeleri, beslenme sorunları, beslenme danışmanlığı ve hasta deneyimleri özetlendi.

Anahtar Kelimeler: Baş ve boyun kanseri, malnutrisyon; beslenme desteği.


Basic nutrition assistance for head and neck cancer patients

Erdem Atalay Cetinkaya1, Mehmet Refik Sezgin2, İbrahim Çukurova3
1Ent Department, Antalya Atatürk State Hospital
2Department Of Oncology, Antalya Private Hospital
3Ent Department, Izmir Tepecik Training – Research Hospital

Head and neck cancer patients live under a high risk of nutrition deficiency. There is an increasing body of evidence to approve intensive nourishment help to these patients. The purposes of nourishment support are to avert and handle dietary deficiency, augment tolerance to cancer therapy, reduce the adverse effects of cancer therapy, and increase quality of life. The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism guidelines are the first evidence-based European recommendations for nourishment for cancer patients. In this review, we summarized malnutrition assessments, nutritional problems, and nutritional counselling and patient experiences.

Key words: Head and neck cancer, malnutrition; nutritional support.


Erdem Atalay Cetinkaya, Mehmet Refik Sezgin, İbrahim Çukurova. Basic nutrition assistance for head and neck cancer patients. Praxis of ORL. 2016; 4(1): 39-43

Sorumlu Yazar: Erdem Atalay Cetinkaya, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce