Praxis of ORL: Bukkal bölge yerleşimli pleomorfik adenom | Pleomorphic adenoma located in the buccal region
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2013  Cilt: 1  Sayı: 2  72-74
doi: 10.5606/kbbu.2013.43434

Bukkal bölge yerleşimli pleomorfik adenom

Gürkan Kayabaşoğlu, Recep Kaymaz, Mahmut Sinan Yılmaz, Mehmet Güven
Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kbb Hastalıkları Kliniği, Sakarya

Genellikle majör bezleri tutan pleomorfik adenomlar, en sık rastlanılan tükürük bezi tümörleri olup, tükürük bezi benign tümörlerinin %70-80’inden sorumludur. Minör tükürük bezi kaynaklı tümörlerin en sık görüldükleri bölge sert ve yumuşak damağı takiben üst dudaktır. En nadir tutulum yeri ise bukkal mukozadır. Pleomorfik adenomların klinik tablosu ağrısız ve yavaş büyüyen solid kitleler olarak kendini gösterir. Önerilen tedavisi cerrahi eksizyondur. Bu çalışmada bukkal mukozasında pleomorfik adenom saptanan 73 yaşında erkek bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Adenom, ağız mukozası; pleomorfik; tükürük bezi.


Pleomorphic adenoma located in the buccal region

Gürkan Kayabaşoğlu, Recep Kaymaz, Mahmut Sinan Yılmaz, Mehmet Güven
Sakarya University Training And Research Hospital, Department Of Otolaryngology, Sakarya, Turkey

Pleomorphic adenomas which usually involve major salivary glands are the most common type of the salivary gland tumors and account for 70-80% of benign salivary gland tumors. Minor salivary gland tumors are localized mostly at hard or soft palate, followed by upper lip. The rarest involvement site is buccal mucosa. The clinical presentation of pleomorphic adenomas is painless and slow-growing solid masses. Surgical resection is recommended treatment. In this article, we present a 73-year-old male case with a pleomorphic adenoma located in the buccal region.

Key words: Adenoma, mouth mucosa; pleomorphic; salivary gland.


Gürkan Kayabaşoğlu, Recep Kaymaz, Mahmut Sinan Yılmaz, Mehmet Güven. Pleomorphic adenoma located in the buccal region. Praxis of ORL. 2013; 1(2): 72-74

Sorumlu Yazar: Gürkan Kayabaşoğlu, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce