Praxis of ORL: Silver-Russell sendromu ve tıkayıcı uyku apneli bir olguda adenotonsillektomi | Adenotonsillectomy in a case with Silver-Russell syndrome and obstructive sleep apnea
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2013  Cilt: 1  Sayı: 2  85-88
doi: 10.5606/kbbu.2013.43531

Silver-Russell sendromu ve tıkayıcı uyku apneli bir olguda adenotonsillektomi

Melih Güven Güvenç1, Aslıhan Sanem Özata2, Denizhan Dizdar3
1Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kbb Anabilim Dalı, İstanbul
2Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
3Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Kliniği, İstanbul

Silver-Russell sendromu (SRS), büyüme ve gelişme geriliği, beşinci parmakta klinodaktili ve üçgen yüz ile karakterize nadir bir sendromdur. Silver-Russell sendromu tanısıyla takip edilen 3.5 yaşındaki erkek hasta kliniğimize horlama, burun tıkanıklığı ve uyku apnesi yakınmaları ile başvurdu. Fizik muayene ve diğer incelemelerde SRS semptomlarının yanı sıra adenotonsiller hipertrofi ve sağ efüzyonlu otitis media tespit edildi. Sağ ventilasyon tüpü takıldı ve adenotonsillektomi (AT) uygulandı. Ameliyat sırasında ağız açacağı yerleştirilirken hastada bradikardi gelişti. Muhtemelen vagal iritasyon sonucu ortaya çıkan bradikardi, dil bir tarafa ekarte edilip ağız açacağı yerleştirilince düzeldi. Hastanın takibinde büyüme hızında artış görüldü. Silver-Russell sendromlu hastalarda tıkayıcı uyku apne sendromunun erken tanı ve tedavisi önem taşımaktadır. Gelişme geriliği ve mikrognatisi olan SRS’li hastalarda AT yapılırken, hastanın ağız boşluğunun da hacmen küçük olduğu göz önünde bulundurulmalı, cerrah ağız açacağını yerleştirirken dikkatli olmalı ve anesteziyoloji uzmanları olası bradikardi gibi komplikasyonlara karşı hazırlıklı olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Adenotonsillektomi, pediatrik tıkayıcı uyku apne sendromu; Silver-Russell; uyku apnesi.


Adenotonsillectomy in a case with Silver-Russell syndrome and obstructive sleep apnea

Melih Güven Güvenç1, Aslıhan Sanem Özata2, Denizhan Dizdar3
1Department Of Ent, Bilim University, İstanbul, Turkey
2Department Of Anesthesia And Reanimation, Bilim University, İstanbul, Turkey
3Department Of Ent, Şişli Etfal Training And Research Hospital,i̇stanbul, Turkey

Silver-Russel syndrome (SRS) is a rare syndrome which is characterized by growth and developmental retardation, clinodactyly of the fifth finger and a triangular face shape. A 3.5-year-old male patient who was followed with the diagnosis of SRS was admitted to our clinic with the complaints of snoring, nasal obstruction and sleep apnea. Physical examination and other assessments revealed an adenotonsillar hypertrophy and right otitis media with effusion as well as SRS symptoms. A right ventilation tube was inserted and adenotonsillectomy (AT) was performed. During the operation, bradycardia occurred when the mouth gag was placed. Bradycardia which was possibly due to vagal irritation resolved with the placement of the tongue to one side and insertion of the mouth gag. During his follow-up, his growth rate increased. In patients with SRS, early diagnosis and treatment of obstructive sleep apnea syndrome is of utmost importance. During AT in SRS patients with growth retardation and micrognathism, the restricted oral cavity volume should be considered, the surgeon should be careful during the placement of the mouth gag, and the anesthesiologists should be ready for possible complications such as bradycardia.

Key words: Adenotonsillectomy, pediatric obstructive sleep apne syndrome; Silver-Russell; sleep apnea.


Melih Güven Güvenç, Aslıhan Sanem Özata, Denizhan Dizdar. Adenotonsillectomy in a case with Silver-Russell syndrome and obstructive sleep apnea. Praxis of ORL. 2013; 1(2): 85-88

Sorumlu Yazar: Denizhan Dizdar, Türkiye: denizhandizdar@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce