Praxis of ORL: Parotis bezinin yüksek dereceli kistadenokarsinomu: Nadir bir olgu | High-grade cystadenocarcinoma of the parotid gland: A rare case report
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2023  Cilt: 11  Sayı: 1  29-32
doi: 10.5606/kbbu.2023.43815

Parotis bezinin yüksek dereceli kistadenokarsinomu: Nadir bir olgu

Yusuf Çağdaş Kumbul1, Nazan Okur2, Erdogan Okur1, Vural Akın1, Mehmet Kıran3
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
3Isparta Şehir Hastanesi, Patoloji Departmanı, Isparta, Türkiye

Kistadenokarsinom, tükürük bezlerinin nadir görülen malign bir tümörüdür. İyi prognoza sahiptir ve tedavide ilk seçenek cerrahidir. Teşhis, intraluminal papiller proliferasyonla birlikte esas olarak kistik bir büyüme paternini gösteren patolojik bulgulara dayanır. Güncel literatürde tükürük bezi kistadenokarsinomunu bildiren az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu olgu sunumunda, klinik, radyolojik ve patolojik özellikleri ile parotis bezinden köken alan kistadenokarsinomlu 75 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Bu hastada radyolojik görüntüler benign lezyonları düşündürürken ince iğne aspirasyon biyopsisi malign sitoloji açısından şüpheli olarak raporlandı ve alt tiplendirme yapılamadı. Tükürük bezinin malignite şüpheli kitlelerinde total parotidektomi seçeneğinden faydalanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kistadenokarsinom, yüksek dereceli, parotis bezi, tükürük bezleri, tümör.


High-grade cystadenocarcinoma of the parotid gland: A rare case report

Yusuf Çağdaş Kumbul1, Nazan Okur2, Erdogan Okur1, Vural Akın1, Mehmet Kıran3
1Department of Otolaryngology, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Türkiye
2Department of Radiology, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Türkiye
3Department of Pathology, Isparta City Hospital, Isparta, Türkiye

Cystadenocarcinoma is a rare malignant tumor of the salivary glands. It has a favorable prognosis, and surgery is the primary therapeutic option. Diagnosis is based on pathologic findings, which indicate a mainly cystic growth pattern with intraluminal papillary proliferation. Currently, there are few studies reporting cystadenocarcinoma of the salivary gland in the literature. This case report presents a 75-year-old male patient with cystadenocarcinoma originating from the parotid gland with clinical, radiological, and pathological features. In this patient, radiological images suggested benign lesions, while fine-needle aspiration biopsy was reported as suspicious for malignant cytology and subtyping could not be performed. Total parotidectomy option could be used in salivary gland masses with suspected malignancy.

Key words: Cystadenocarcinoma, high grade, parotid gland, salivary glands, tumor.


Yusuf Çağdaş Kumbul, Nazan Okur, Erdogan Okur, Vural Akın, Mehmet Kıran. High-grade cystadenocarcinoma of the parotid gland: A rare case report. Praxis of ORL. 2023; 11(1): 29-32

Sorumlu Yazar: Yusuf Çağdaş Kumbul, Türkiye: cagdas1061@hotmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce