Praxis of ORL: Pediatrik servikal lenfadenopatilere yaklaşım | Approach to pediatric cervical lymphadenopathy
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2015  Cilt: 3  Sayı: 3  117-121
doi: 10.5606/kbbu.2015.44127

Pediatrik servikal lenfadenopatilere yaklaşım

Zahide Mine Yazıcı
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Servikal lenfadenopati pediatrik nüfusta yaygın olarak görülür; sağlıklı çocukların yaklaşık %38 ila %45’inde ele gelen lenfadenopati bulunabilir. Esasen, doğru bir insidans vermek zordur çünkü viral üst solunum yolu hastalıklarından sonra görülüp kendini sınırlayan bir patolojidir. Ayırıcı tanısında birçok hastalık olabileceği için ayrıntılı öykü ve fizik muayene doğru tanıyı koymaya yardımcıdır. En sık rastlanan neden enfeksiyondur.

Anahtar Kelimeler: Servikal, lenfadenopati; pediatrik.


Approach to pediatric cervical lymphadenopathy

Zahide Mine Yazıcı
Department of Otolaryngology, Bakırköy Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Cervical lymphadenopathy is common in the pediatric population; palpable lymphadenopathy may be present in approximately 38 to 45% of healthy children. In fact, it is difficult to give a true incidence since it is a pathology that is seen after viral upper respiratory diseases and limits itself. Detailed history and physical examination assist in establishing a correct diagnosis since many diseases may be involved in its differential diagnosis. The most common cause is infection.

Key words: Cervical, lymphadenopathy; pediatric.


Zahide Mine Yazıcı. Approach to pediatric cervical lymphadenopathy. Praxis of ORL. 2015; 3(3): 117-121

Sorumlu Yazar: Zahide Mine Yazıcı, Türkiye: minezahide@yahoo.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce