Praxis of ORL: COVID-19 pandemisinde otorinolaringolojik girişimlere yaklaşım | Approach to otorhinolaryngologic interventions during COVID-19 pandemic
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 3  172-178
doi: 10.5606/kbbu.2020.44366

COVID-19 pandemisinde otorinolaringolojik girişimlere yaklaşım

Ayşe Pelin Yiğider, Özgür Yiğit
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Baş ve boyun muayeneleri şüpheli veya konfirme koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) olgularında yüksek riskli işlemlerdir. Acil olmayan işlemlerin ertelenmesi COVID-19 enfeksiyonunun hem hasta hem sağlık çalışanı popülasyonunda yayılımını sınırlandırmak için gereklidir. Bu yazıda, otorinolaringoloji olgularının ertelenme parametreleri, olgu yönetimi ve aerosol üretme potansiyeli yüksek olan girişimler literatürden derlendi. Ayrıca, kişisel koruyucu donanımın kullanımına ilişkin parametreler de özetlendi.

Anahtar Kelimeler: Olgu erteleme, COVID-19, kulak burun boğaz acili, kulak burun boğaz muayenesi, pandemi


Approach to otorhinolaryngologic interventions during COVID-19 pandemic

Ayşe Pelin Yiğider, Özgür Yiğit
Department of Otolaryngology, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Head and neck examinations of suspected or confirmed coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases are high-risk procedures. Rescheduling of non-emergent procedures is required to limit the spread of the COVID-19 infection in both patient and healthcare worker populations. In this article, we reviewed from the literature the rescheduling parameters of otorhinolaryngology cases, case management and interventions with high risk for producing aerosols. Also, parameters regarding the use of personal protective equipment were summarized.

Key words: Case rescheduling, COVID-19, ear nose and throat emergency, ear nose and throat examination, pandemic


Ayşe Pelin Yiğider, Özgür Yiğit. Approach to otorhinolaryngologic interventions during COVID-19 pandemic. Praxis of ORL. 2020; 8(3): 172-178

Sorumlu Yazar: Ayşe Pelin Yiğider, Türkiye: pelin.gor@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce