Praxis of ORL: Koklea ve kortinin histolojik yapısının ışık ve elektron mikroskopu ile araştırılması | Investigation of the histological structure of cochlea and corti under light and electron microscope
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 3  160-164
doi: 10.5606/kbbu.2020.45220

Koklea ve kortinin histolojik yapısının ışık ve elektron mikroskopu ile araştırılması

Betül Yalçın1, Esra Balcıoğlu1, Arzu Yay1, Gözde Özge Önder1, Pınar Bilgici1, Mehmet Akif Somdaş2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada kulağın koklea ve korti organının histolojik yapısı ışık ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmada toplam sekiz Wistar albino cinsi sıçan (yaş 4 ay, ağırlık 300-350 g) kullanıldı. Taramalı elektron mikroskobunda incelemek için sağ koklea fosfat tamponlu glutaraldehit içerisinde tespit edildi. Işık mikroskobunda, koklea %10 formaldehit solüsyonuna alındı ve ardından dekalsifiye edildi. Dokulardan alınan kesitler hematoksilin-eozin ile boyanarak, koklea ve kortinin histolojik yapısı incelendi.
BULGULAR: Işık mikroskop görüntülerinde, skala media, skala vestibuli ve skala timpani kolaylıkla seçildi. Taramalı elektron mikroskobu görüntülerinde, yalnızca korti organının bulunduğu skala media bölgesi incelendi. Tektoriyal membran kaldırıldıktan sonra, SEM görüntülerinde dış tüylü hücrelerin üç hattı ve iç tüylü hücrelerin bir hattı izlendi. İç ve dış tüylü hücreleri destekleyen Deiter hücreler, plak benzeri yapılar eşliğinde belirgindi.
SONUÇ: Elde edilen görüntülerin, bilhassa işitme testleri ile desteklendiğinde, koklear ve kortikal yapılarda meydana gelebilecek patolojik durumların belirlenmesinde literatüre katkıda bulunacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: İşitsel tüy hücreleri, iç kulak, korti organı


Investigation of the histological structure of cochlea and corti under light and electron microscope

Betül Yalçın1, Esra Balcıoğlu1, Arzu Yay1, Gözde Özge Önder1, Pınar Bilgici1, Mehmet Akif Somdaş2
1Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the histological structure of the cochlea and organ of Corti of the ear under light and scanning electron microscope (SEM).
METHODS: A total of eight Wistar albino rats (aging 4 month, weighing 300-350 g) were used in this study. The right cochlea was detected in glutaraldehyde with phosphate buffer to examine in SEM. For light microscopy, cochlea was fixed in 10% formaldehyde solution and then decalcified. The sections taken from the tissues were stained with hematoxylin & eosin to evaluate the histological structure of the cochlea and Corti.
RESULTS: In light microscopic images, scala media, scala vestibuli, and scala tympani were easily selected. In the SEM images, only scala media region where the organ of Corti was located was examined. Three lines of the outer hair cells and one line of inner hair cells were observed in SEM images after the removal of the tectorial membrane. The Deiter’s cells supporting the inner and outer hair cells were obvious with their plaque-like structures.
CONCLUSION: We believe that the acquired images would contribute to the literature in the determination of the pathological conditions which may occur in the cochlea and the cortical structure, when they are particularly supported by the hearing tests.

Key words: Auditory hair cells, inner ear, organ of Corti


Betül Yalçın, Esra Balcıoğlu, Arzu Yay, Gözde Özge Önder, Pınar Bilgici, Mehmet Akif Somdaş. Investigation of the histological structure of cochlea and corti under light and electron microscope. Praxis of ORL. 2020; 8(3): 160-164

Sorumlu Yazar: Esra Balcıoğlu, Türkiye: esrabalcioglu79@hotmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce