Praxis of ORL: Spontan otojenik epidural pnömosefalus | Spontaneous otogenic epidural pneumocephalus
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 2  84-86
doi: 10.5606/kbbu.2017.46855

Spontan otojenik epidural pnömosefalus

Emine Caliskan1, Kadir Ozdamar2, Yeliz Pekcevik3
1Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
2Suruç Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Izmir, Türkiye

Pnömosefalus epidural, subdural, subaraknoid, intraparenkimal veya intraventriküler bölgede hava varlığı olarak tanımlanır. Pnömosefalus etyolojisinin pek çok nedeni vardır. Travma, tümör, enfeksiyon, nasosinuzal veya mastoid ameliyatları bu etyolojilerden bazılarıdır. Ancak, spontan epidural pnömosefalus gelişimi nadirdir. Bu yazıda, 10 gündür Valsalva manevrası ile belirginleşen baş ağrısı, kulaklarda dolgunluk, kusma ve ani gelişen sol kulak ağrısı ile başvuran, mastoid hiper-pnömatizasyon ile ilişkili mastoid hava hücrelerinden kaynaklanan spontan epidural pnömosefalusu olan 32 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Olgunun kafa yaralanması, kulak enfeksiyonu veya geçirilmiş ameliyat öyküsü yoktu. Kraniyal kontrastsız bilgisayarlı tomografide sol parietal konveksitede ve retro-serebellumda epidural hava olduğu görüldü. Epidural havanın sol mastoid kavite ile bağlantısı vardı. Ek olarak piramidal kemik incelmesi ve mastoid hiper-pnömatizasyon nedeniyle erozyon gözlendi. Valsalva manevrası ile şiddetlenen baş ağrısı olan hastalarda mastoid kökenli spontan pnömosefalus olası bir tanı olarak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Epidural, otojenik pnömosefalus; spontan.


Spontaneous otogenic epidural pneumocephalus

Emine Caliskan1, Kadir Ozdamar2, Yeliz Pekcevik3
1Department of Radiology, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, Suruç State Hospital, Turkey
3Department of Radiology, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Pneumocephalus is defined as the presence of air in the epidural, subdural, subarachnoid, intraparenchymal or intraventricular region. There are many reasons in the etiology of pneumocephalus. Trauma, tumor, infection, nasosinusal or mastoid surgeries are some of these etiologies. However, the progress of spontaneous epidural pneumocephalus is rare. In this article, we report a 32-year-old female patient admitted with headache aggravated by Valsalva’s maneuver for 10 days, sudden pain in the left ear, fullness in the ears and vomiting, who had spontaneous epidural pneumocephalus arising from mastoid air cells associated with mastoid hyper-pneumatization. There was no history of head injury, ear infections or operations. Cranial non-enhanced computed tomography showed epidural air in the left parietal convexity and retro-cerebellum. There were connections between left mastoid cavity and epidural air. Additionally, pyramidal bone thinning and erosion with mastoid hyper-pneumatization were observed. Spontaneous pneumocephalus of mastoidal origin should be considered as a possible diagnosis in patients with headache aggravated by the Valsalva’s maneuver.

Key words: Epidural, otogenic pneumocephalus; spontaneous.


Emine Caliskan, Kadir Ozdamar, Yeliz Pekcevik. Spontaneous otogenic epidural pneumocephalus. Praxis of ORL. 2017; 5(2): 84-86

Sorumlu Yazar: Emine Caliskan, Türkiye: eminecaliskanrad@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce