Praxis of ORL: Deltopektoral flep ile trakeokütanöz defekt kapatılması | Closure of tracheocutaneous defect with deltopectoral flap
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2021  Cilt: 9  Sayı: 2  71-74
doi: 10.5606/kbbu.2021.47450

Deltopektoral flep ile trakeokütanöz defekt kapatılması

Hazan Başak1, Deniz Uluç1, Mustafa Balcıoğlu2, Ozan Bağış Özgürsoy1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Medipark Klinik, Gazimağusa, KKTC

Baş ve boyun kanserli hastaların tedavisi sırasında sıklıkla geçici trakeotomiye ihtiyaç duyulur. Trakeotomi kapatılmasından sonra, bazı hastalarda trakeostoma etrafında doku defekti veya trakeokütanöz fistül gelişebilir. Cerrahi debridmana rağmen iyileşmeyen defektler lokal flepler ile rekonstrüksiyon gerektirir. Baş ve boyun bölgesi rekonstrüksiyonunda uzun yıllardır kullanılan deltopektoral flep (DPF) bugünlerde göz ardı edilmektedir. Aslında DPF düşük morbidite ile kolay hazırlanan ve güvenilir bir fleptir ve boyundaki cilt defektlerinin rekonstrüksiyonu için ince ve esnek doku sağlar. Bu çalışmada, parsiyel larenjektomi, geçici trakeotomi ve adjuvan radyoterapi sonrasında gelişen bir trakeokütanöz fistülün rekonstrüksiyonunda DPF kullanımı sunuldu ve boyundaki cilt defektlerinin rekonstrüksiyonunda DPF’nin uygulanabilirliği tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Deltopektoral flep, trakeokütanöz fistül, trakeokütanöz defekt.


Closure of tracheocutaneous defect with deltopectoral flap

Hazan Başak1, Deniz Uluç1, Mustafa Balcıoğlu2, Ozan Bağış Özgürsoy1
1Department of Otolaryngology, Ankara University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Medipark Clinic, Gazimağusa, KKTC

During the treatment of patients with head and neck cancer, temporary tracheotomy is often required. After the tracheotomy is closed, peritracheostomal tissue defect or tracheocutaneous fistula may occur in selected cases. The non-healing defects despite surgical debridement require reconstruction by local flaps. Deltopectoral flap (DPF) that has been used in head and neck reconstruction for a long time has been currently neglected. Indeed, DPF is an easy and safe flap with low morbidity and provides a flexible and thin tissue for the reconstruction of skin defects in the neck. In this study, we present the use of DPF in the reconstruction of a tracheocutaneous fistula developed after partial laryngectomy with temporary tracheotomy and adjuvant radiotherapy and discuss the applicability of the DPF in the reconstruction of skin defects in the neck.

Key words: Deltopectoral flap, tracheocutaneous fistula, tracheocutaneous defect.


Hazan Başak, Deniz Uluç, Mustafa Balcıoğlu, Ozan Bağış Özgürsoy. Closure of tracheocutaneous defect with deltopectoral flap. Praxis of ORL. 2021; 9(2): 71-74

Sorumlu Yazar: Hazan Başak, Türkiye: hbasak@ankara.edu.tr


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce