Praxis of ORL: Komplikasyonlu frontal sinüzitte kombine yaklaşım | Combined approach in complicated frontal sinusitis
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 1  29-32
doi: 10.5606/kbbu.2017.47550

Komplikasyonlu frontal sinüzitte kombine yaklaşım

Sedat Aydın, Çağrı Açıkgöz, Sevtap Akbulut, Muhammet Gazi Yıldız, Mehmet Bilgin Eser
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Komplikasyonlu frontal sinüzit halen önemli mortalite ve morbiditeye yol açabilen bir patoloji olup, tedavisi cerrahidir. Cerrahi yöntem patolojinin yaygınlığına ve komplikasyonların derecesine göre seçilir. Endoskopik sinüs cerrahisi halen seçilecek ilk yöntem olmasına rağmen, olgumuzda olduğu gibi, frontal sinüs lateraline uzanmış komplikasyonlu olgularda osteoplastik flep yaklaşımı ile kombine edilmesi gerekebilmektedir. Bu yazıda sağ göz kapağı üzerinden pürülan drenaj, göz kapakları ve alın üzerinde şişlik ve hassasiyet ve orta şiddette baş ağrısı yakınmaları ile başvuran 52 yaşında bir erkek olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, endoskopik cerrahi; frontal sinüzit; osteoplastik flep.


Combined approach in complicated frontal sinusitis

Sedat Aydın, Çağrı Açıkgöz, Sevtap Akbulut, Muhammet Gazi Yıldız, Mehmet Bilgin Eser
Department of Otolaryngology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Teaching and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Complicated frontal sinusitis is a pathology which still leads to important mortality and morbidity, and its treatment is surgical. The surgical approach is selected according to the extensiveness of pathology and degree of complications. Although endoscopic sinus surgery is still the first-line modality of choice, complicated cases extending laterally to the frontal sinus may require to be combined with osteoplastic flap approach, as in our case. Herein, we present a 52-year-old male case who was admitted with complaints of purulent drainage on the right eyelid, swelling and tenderness on the eyelids and forehead, and moderate headache.

Key words: Complication, endoscopic surgery; frontal sinusitis; osteoplastic flap.


Sedat Aydın, Çağrı Açıkgöz, Sevtap Akbulut, Muhammet Gazi Yıldız, Mehmet Bilgin Eser. Combined approach in complicated frontal sinusitis. Praxis of ORL. 2017; 5(1): 29-32

Sorumlu Yazar: Sedat Aydın, Türkiye: sedataydin63@yahoo.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce