Praxis of ORL: Dev frontal sinüs mukopiyoseli | Giant frontal sinus mucopyocele
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2013  Cilt: 1  Sayı: 3  130-134
doi: 10.5606/kbbu.2013.47966

Dev frontal sinüs mukopiyoseli

Asude Unal, Recep Unal
Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kbb Kliniği, Samsun

Frontal mukoseller, yavaş büyüyen ve lokal agresif seyir gösteren lezyonlardır. Mukoseller, sinüsün ön ve arka kemik duvarında erozyona neden olabilir, intraorbital ve intrakraniyal olarak yayılabilir. Mukoselin tedavisi; kist duvarının tamamen çıkarılması, normal drenajın yeniden sağlanması ve sistemik antibiyotiklerle enfeksiyonun kontrolünü içerir. Bu makalede, orbita ve ön kraniyal fossaya uzanımı olan dev frontal mukopiyosel olgusu sunuldu ve uygulanan tedavi yöntemi tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Frontal sinüs, mukosel; mukopiyosel.


Giant frontal sinus mucopyocele

Asude Unal, Recep Unal
Samsun Education And Research Hospital Otorhinolaryngology Department,samsun, Turkey

Frontal mucoceles are slow growing and locally agressive lesions. Mucoceles may destroy both anterior and posterior walls of the sinus and spread intraorbitally and intracranially. Treatment of the mucoceles includes complete removal of the cystic lining, re-establishment of normal drainage and control of the infection with systemic antibiotherapy. In this article, we present a case of giant frontal mucopyocele extending to the orbita and anterior cranial fossa and discuss the treatment modality applied.

Key words: Frontal sinus, mucocele; mucopyocele.


Asude Unal, Recep Unal. Giant frontal sinus mucopyocele. Praxis of ORL. 2013; 1(3): 130-134

Sorumlu Yazar: Asude Unal, Türkiye: drasudeunal@yahoo.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce