Praxis of ORL: Primer nokturnal enürezis ve nazal kavite geometrisi arasındaki ilişki | Relationship between primary nocturnal enuresis and geometry of nasal cavities
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 2  102-107
doi: 10.5606/kbbu.2019.49389

Primer nokturnal enürezis ve nazal kavite geometrisi arasındaki ilişki

Yavuz Güler1, Rukiye Güler2
1Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye
2Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada çocuklarda primer nokturnal enürezis (PNE) ve nazal kavite geometrisi arasındaki muhtemel ilişki araştırıldı.
YÖNTEMLER: 01.06.2018 - 31.07.2018 tarihleri arasında ikinci basamak bir hastanenin Kulak, Burun, Boğaz polikliniklerine başvuran toplam 150 hasta (78 erkek, 72 kadın; ort. yaş 7.6±1.8 yıl; dağılım, 5-12.5 yıl) çalışmaya alındı. Hastalar PNE olanlar (PNE (+), n=78) ve PNE olmayanlar (PNE (-), n=72) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her iki grup yaş, cinsiyet, boy, kilo, vücut kütle indeksi (VKİ) ve akustik rinometri ölçümleri (ARM) (MCA-1, MCA-2 ve VOL 0-5) açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Gruplar arasında değerlendirilen parametrelerin hiçbirinde anlamlı bir fark yoktu. Ancak, MCA-1, MCA-2 ve VOL 0-5 değerleri PNE (-) gruba kıyasla, PNE (+) grupta anlamlı olarak düşüktü.
SONUÇ: Çalışmamızda nazal açıklık PNE hastalarında daha düşüktü. Bu nedenle, PNE hastalarının medikal tedaviye başlamadan önce nazal obstrüksiyon açısından otolaringolog tarafından değerlendirilmesini önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Akustik rinometri, etyoloji, nazal tıkanıklık, primer nokturnal enürezis,.


Relationship between primary nocturnal enuresis and geometry of nasal cavities

Yavuz Güler1, Rukiye Güler2
1Balıklıgöl Public Hospital, Department Of Ear Nose Throath, Sanliurfa, Turkey
2Şanlıurfa Training And Research Hospital,department Of Ear Nose Throath, Sanliurfa, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we aimed to investigate the possible relationship between primary nocturnal enuresis (PNE) and the geometry of nasal cavities in children.
METHODS: Between 01.06.2018 and 31.07.2018, a total of 150 patients (78 males, 72 females, mean ages 7.6±1.8 years, range, 5-12.5 years) who were admitted to the Ear, Nose, and Throat outpatient clinics of a secondary care hospital were included. The patients were divided into two groups as those with PNE (PNE (+), n=78) and those without PNE (PNE (-), n=72). Both groups were compared in terms of age, sex, height, weight, body mass index (BMI) and acoustic rhinometry measurements (ARMs) (MCA-1, MCA-2 and VOL 0-5).
RESULTS: There was no significant difference in any of the parameters evaluated between the groups. However, the MCA-1, MCA-2, and VOL 0-5 values were significantly lower in the PNE (+) group than the PNE (-) group.
CONCLUSION: Nasal patency was lower in patients with PNE in our study. Therefore, we recommend that PNE patients should be evaluated by the otolaryngologist for nasal obstruction before the initiation of medical treatment.

Key words: Acoustic rhinometry, etiology, nasal obstruction, primary nocturnal enuresis.


Yavuz Güler, Rukiye Güler. Relationship between primary nocturnal enuresis and geometry of nasal cavities. Praxis of ORL. 2019; 7(2): 102-107

Sorumlu Yazar: Yavuz Güler, Türkiye: dryavuzguler@hotmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce