Praxis of ORL: Sodyum 2-merkaptoetanesulfonatın nazal mukoza üzerindeki etkileri | Effects of sodium 2-mercaptoethanesulfonate on the nasal mucosa
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 2  63-69
doi: 10.5606/kbbu.2020.50470

Sodyum 2-merkaptoetanesulfonatın nazal mukoza üzerindeki etkileri

Ismail Çevik1, Hasan Yasan2, İbrahim Metin Çiriş3, Deniz Dilek4
1Karaman Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Karaman, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
4Kepez Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Antalya, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada sodyum 2-merkaptoetanesulfonatın (mesna) sağlıklı nazal mukoza üzerindeki topikal etkileri araştırıldı.
YÖNTEMLER: Haziran 2017 - Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada ağırlıkları 240-350 gram arasında değişen 30 Wistar albino genç erişkin erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar her birinde 10 sıçan olacak şekilde üç gruba randomize edildi. Grup 1’e herhangi bir işlem uygulanmadı. Grup 2’de her iki nazal kavite 14 gün boyunca distile suyla yıkandı. Grup 3’te her iki nazal kavite 14 gün boyunca %100 mesna ile yıkandı. Tüm gruplar 15. gün sakrifiye edildi. Biyopsi örnekleri hematoksilen-eozin, Masson trikrom, Alcian mavisi ve periyodik asit-Schiff ile boyandı ve histopatolojik skorlama sonuçlarına göre değerlendirildi.
BULGULAR: Histopatolojik skorlama sonuçlarına göre üç grup arasında farklılık yoktu.
SONUÇ: Sağlıklı nazal mukoza üzerine topikal mesna uygulanması nazal mukoza hasarına yol açmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nazal anatomi, nazal histoloji, nazal mukoza, nazal fizyoloji, sodyum 2-merkaptoetanesulfonat


Effects of sodium 2-mercaptoethanesulfonate on the nasal mucosa

Ismail Çevik1, Hasan Yasan2, İbrahim Metin Çiriş3, Deniz Dilek4
1Department Of Otolaryngology, Karaman Public Hospital, Karaman, Turkey
2Süleyman Demirel University Faculty Of Medicine Department Of Otolaryngology, Isparta, Turkey.
3Süleyman Demirel University Faculty Of Medicine Department Of Pathology, Isparta, Turkey
4Department Of Otolaryngology, Antalya Public Hospital, Antalya, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the topical effects of sodium 2-mercaptoethanesulfonate (mesna) on healthy nasal mucosa.
METHODS: In this study, conducted between June 2017 and November 2017, used 30 young adult Wistar albino male rats weighing between 240-350 grams. Rats were randomized into three groups, with 10 rats in each. No intervention was performed in group 1. Both nasal cavities were washed with distilled water for 14 days in group 2. Both nasal cavities were washed with 100% mesna for 14 days in group 3. All groups were sacrificed on 15th day. Biopsy specimens were stained with hematoxylin-eosin, Masson’s trichrome, Alcian blue and periodic acid-Schiff and evaluated according to the histopathological scoring results.
RESULTS: There was no difference between the three groups according to histopathological scoring results.
CONCLUSION: Topical application of mesna on healthy nasal mucosa does not cause nasal mucosa damage.

Key words: Nasal anatomy, nasal histology, nasal mucosa, nasal physiology, sodium 2-mercaptoethanesulfonate


Ismail Çevik, Hasan Yasan, İbrahim Metin Çiriş, Deniz Dilek. Effects of sodium 2-mercaptoethanesulfonate on the nasal mucosa. Praxis of ORL. 2020; 8(2): 63-69

Sorumlu Yazar: Ismail Çevik, Türkiye: i_cevik20@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce