Praxis of ORL: Dış kulak yolu kaynaklı soliter trikoepitelyoma: Nadir bir olgu sunumu | Solitary trichoepithelioma of the external ear canal: A rare case report
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2023  Cilt: 11  Sayı: 2  61-64
doi: 10.5606/kbbu.2023.50570

Dış kulak yolu kaynaklı soliter trikoepitelyoma: Nadir bir olgu sunumu

Gamze Öztürk Yılmaz1, Gökhan Yılmaz2, Hatice Kuzular3
1Tatvan Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Bitlis, Türkiye
2Bitlis Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Bitlis, Türkiye
3Tatvan Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, Bitlis, Türkiye

Trikoepitelyoma kıl folikülleri kaynaklı benign bir tümördür. Klinik olarak bazal hücreli karsinom ile karışabileceği için tanıda histopatolojik inceleme oldukça önemlidir. Kliniğimize 23 yaşındaki kadın hasta gebelik sonrası başlayan beş yıldır sol dış kulak yolu girişindeki kitle, işitmede azalma ve ara ara olan kulak kanaması şikayetleri ile başvurdu. Fizik muayenede sol dış kulak yolu meatusunu tamamen kapatan mor-gri renkli kitle görüldü. Cerrahi olarak eksizyonu yapılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucu trikoepitelyoma olarak raporlandı. Bu makalede dış kulak yolunda nadir olarak izlenen bir trikoepitelyoma olgusunun klinik bulguları, tanı ve cerrahi tedavi süreci güncel literatür eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Bazal hücreli karsinom, dış kulak yolu, soliter, trikoepitelyoma.


Solitary trichoepithelioma of the external ear canal: A rare case report

Gamze Öztürk Yılmaz1, Gökhan Yılmaz2, Hatice Kuzular3
1Department of Otorhinolaryngology, Tatvan State Hospital, Bitlis, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Bitlis State Hospital, Bitlis, Turkey
3Department of Pathology, Tatvan State Hospital, Bitlis, Turkey

Trichoepithelioma is a benign tumor originating from hair follicles. Histopathological examination is crucial in the diagnosis as it can be confused with basal cell carcinoma clinically. A 23-year-old female patient presented to our clinic with complaints of a mass at the entrance of the left external auditory canal, decreased hearing, and occasional ear bleeding for five years, starting after pregnancy. Physical examination revealed a purple-gray mass completely covering the left external auditory meatus. The histopathological examination of the mass, which was surgically excised, was reported as trichoepithelioma. In this article, clinical findings, diagnosis, and surgical treatment process of a case of trichoepithelioma, which is rarely observed in the external auditory canal, were presented in light of current literature.

Key words: Basal cell carcinoma, external auditory canal, solitary, trichoepithelioma.


Gamze Öztürk Yılmaz, Gökhan Yılmaz, Hatice Kuzular. Solitary trichoepithelioma of the external ear canal: A rare case report. Praxis of ORL. 2023; 11(2): 61-64

Sorumlu Yazar: Gamze Öztürk Yılmaz, Türkiye: gambu_9199@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce