Praxis of ORL: BiZact ile tonsillektomi: Dört olgudan izlenimler | Tonsillectomy with BiZact: Impressions from four cases
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 1  51-55
doi: 10.5606/kbbu.2020.52714

BiZact ile tonsillektomi: Dört olgudan izlenimler

M. Mazhar Çelikoyar, Erkan Aktan
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

Tonsillektomi uzun bir geçmişe sahip bir cerrahi tekniktir. Son zamanlarda bu cerrahi için geliştirilen gereçlerden biri BiZact’tır. Bu yazıda, BiZact kullanılarak tonsillektomi uygulanan dört yaşında bir erkek, dört yaşında bir kız, 28 yaşında bir erkek ve 35 yaşında bir erkek hasta ile ilgili izlenimlerimiz bildirildi. Çocukların birinde uvulada termal zedelenme gözlendi ve bir erişkinde ameliyat sonrası beşinci günde ikincil kanama gelişti. Çalışılan olgu sayısı çok sınırlı olsa da BiZact’ın tonsillektomi alanında göreceli yeni olan kullanımını göz önünde bulundurarak deneyimimizi paylaşmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Kronik tonsillit, hipoertrofik tonsiller, cerrahi, cerrahi teknoloji, tonsillektomi.


Tonsillectomy with BiZact: Impressions from four cases

M. Mazhar Çelikoyar, Erkan Aktan
Department of Otolaryngology, Istanbul Florence Nightingale Hospital, Istanbul, Turkey

Tonsillectomy is a surgical technique of a long history. BiZact is one of the instruments developed lately for this surgery. In this article, we report our impressions on a four-year-old boy, a four-year-old girl, a 28-year-old male and a 35-year-old male patient who were performed tonsillectomy using BiZact. Uvular thermal injury was seen in one of the children, and one of the adults had a secondary hemorrhage on the postoperative fifth day. Given the relatively new introduction of BiZact into the tonsillectomy field, we wished to share our experience, although a very limited number of cases were studied.

Key words: Chronic tonsillitis, hypertrophic tonsils, surgery, surgical technology, tonsillectomy.


M. Mazhar Çelikoyar, Erkan Aktan. Tonsillectomy with BiZact: Impressions from four cases. Praxis of ORL. 2020; 8(1): 51-55

Sorumlu Yazar: M. Mazhar Çelikoyar, Türkiye: mazhar.celikoyar@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce