Praxis of ORL: Tip 2 sulkusta (Verjetür sulkus) klinik tablo ve endoskopik bulgular | Clinical presentation and endoscopic findings in type 2 sulcus (Vergeture sulcus)
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2021  Cilt: 9  Sayı: 2  49-52
doi: 10.5606/kbbu.2021.53824

Tip 2 sulkusta (Verjetür sulkus) klinik tablo ve endoskopik bulgular

Necati Enver, Sefa İncaz, Çağatay Oysu
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada Verjetür tip sulkusa (tip 2) ait klinik özellikler ve laringoskopik muayene bulguları tanımlandı.
YÖNTEMLER: 1 Ocak 2019 - 15 Nisan 2021 tarihleri arasında üçüncü basamak bir merkezde ses-yutma hastalıkları polikliniğine başvuran toplam 10 hasta (6 erkek, 4 kadın; medyan yaş: 23 yıl; dağılım, 14-47 yıl) retrospektif olarak incelendi. Tip 2 sulkus tanısı almış olan hastaların demografik ve klinik özellikleri değerlendirildi.
BULGULAR: Yalnızca %10’u profesyonel ses kullanıcısı olan hastaların tümünde şika yetler çocukluktan beri mevcuttu. Başvuru şikayeti olarak ses kısıklığı (%100), ses yorgunluğu (%60) ve seste gerginlik (%40) mevcuttu. Endoskopik muayenede bilateral lezyon ve mukozal dalgalanma saptandı. Hastaların hiçbirinde keratin debris veya ek lezyon izlenmedi.
SONUÇ: Verjetür sulkus, diğer sulkus tiplerinden ayrışan klinik özelliklere sahiptir. Bu çalışma, bu hasta grubunu özellikle tanımlayan ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Stroboskopi, sulkus vokalis, vokal kord, ses hastalıkları.


Clinical presentation and endoscopic findings in type 2 sulcus (Vergeture sulcus)

Necati Enver, Sefa İncaz, Çağatay Oysu
Department of Otolaryngology, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul

OBJECTIVE: This study aims to define clinical features and laryngoscopic examination findings of Vergeture type sulcus (type 2).
METHODS: Between January 1st 2019 - April 15th 2021, a total of 10 patients (6 males, 4 females; median age: 23 years; range, 14 to 47 years) who were admitted to a voice-swallowing clinic of a tertiary care center were retrospectively analyzed. Demographic and clinical characteristics of the patients with type 2 sulcus were evaluated.
RESULTS: Only 10% of the patients used their voices professionally, and all patients had vocal complaints since childhood. Complaints at the time of admission were hoarseness (100%), vocal fatigue (60%), and strained voice (40%). Endoscopic examination revealed a bilateral lesion with decreased mucosal waves. None of the patients had keratin debris or accompanying lesions.
CONCLUSION: Vergeture sulcus has unique clinical features that differ from other sulcus types. This is the first study to specifically identify this patient group.

Key words: Stroboscopy, sulcus vocalis, vocal fold, voice disorder.


Necati Enver, Sefa İncaz, Çağatay Oysu. Clinical presentation and endoscopic findings in type 2 sulcus (Vergeture sulcus). Praxis of ORL. 2021; 9(2): 49-52

Sorumlu Yazar: Necati Enver, Türkiye: necatienver@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce