Praxis of ORL: Menenjite neden olan retrofarengeal yabancı cisim olgusu | A case of retropharyngeal foreign body causing meningitis
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2014  Cilt: 2  Sayı: 3  139-141
doi: 10.5606/kbbu.2014.53825

Menenjite neden olan retrofarengeal yabancı cisim olgusu

Gokhan Kutlar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun-Türkiye

Retrofarengeal bölgede menenjite yol açan yabancı cisimler nadirdir. Bu yazıda, iki aydır boyun ağrısı çeken 58 yaşında bir erkek hasta sunuldu. İndirekt laringoskopide hastanın retrofarengeal bölgesi dolgun görünümdeydi. Boyun bilgisayarlı tomografisinde retrofarengeal bölgede kalınlaşma ve yabancı cisim izlendi. Bilincinin bozulması ve 40 °C’ye varan yüksek ateşi nedeniyle hastaya lomber ponksiyon yapıldı. Menenjit ve retrofarengeal apse tanılarıyla intravenöz antibiyotik tedavisi başlandı. Beyin-omurilik sıvısı ve kan kültürlerinde üreme olmadı. Ancak hasta tedavinin ikinci gününde kaybedildi. Bu yazıda, retrofarengeal bölgedeki enfeksiyonların tanı ve tedavisindeki gecikmenin ölümcül olabileceğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, menenjit; retrofarengeal apse.


A case of retropharyngeal foreign body causing meningitis

Gokhan Kutlar
Department Of Otolaryngology, School of Medicine, Ondokuz Mayis University, Samsun-Turkey

Foreign bodies in the retropharyngeal space leading to meningitis are rare. In this article, we report a 58-year-old male patient who had been suffering from neck pain for two months. Patient’s retropharyngeal space appeared bulky on indirect laryngoscopy. Computed tomography of the neck showed thickening of the retropharyngeal space and a foreign body. The patient was performed lumbar puncture due to deterioration of consciousness and temperature up to as high as 40 °C. Intravenous antibiotic treatment was started with diagnosis of meningitis and retropharyngeal abscess. No reproduction occurred in cerebrospinal fluid and blood cultures. However, the patient died on the second day of treatment. In this article, we want to emphasize that delayed diagnosis and treatment of retropharyngeal space infections can be fatal.

Key words: Foreign body, meningitis; retropharyngeal abscess.


Gokhan Kutlar. A case of retropharyngeal foreign body causing meningitis. Praxis of ORL. 2014; 2(3): 139-141

Sorumlu Yazar: Gokhan Kutlar, Türkiye: drkutlar@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce