Praxis of ORL: Benign paroxysmal positional vertigo of horizontal canal in an unusual age | Olağan dışı bir yaşta horizontal kanal benign paroksismal pozisyonel vertigosu
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2013  Cilt: 1  Sayı: 2  69-71
doi: 10.5606/kbbu.2013.54264

Benign paroxysmal positional vertigo of horizontal canal in an unusual age

Hayriye Karabulut1, Emre Günbey2
1Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye
2Çankırı Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Türkiye

Bu yazıda horizontal kanal benign paroksismal pozisyonel vertigosu olan 23 aylık bir kız olgu sunuldu. Hasta, bebeğini sallayarak uyuturken, ani başlayan hızlı göz hareketleri ve kusma yakınmaları ile başvurdu. Sağ sırtüstü gövde yuvarlama testinde anlamlı horizontal nistagmus gözlendi. Sağ barbekü manevrasından sonra nistagmus ve sırtüstü pozisyondaki anksiyetenin düzeldiği gözlemlendi. Altı aylık takipte hastanın benzer yakınması olmadı.

Anahtar Kelimeler: Barbekü manevrası, çocukluk çağı vestibülopatisi; pozisyonel vertigo.


Olağan dışı bir yaşta horizontal kanal benign paroksismal pozisyonel vertigosu

Hayriye Karabulut1, Emre Günbey2
1Turkey Public Health Agency, Ankara,turkey
2Çankırı Government Hospital Department Of Otorhinolaryngology, Çankırı, Turkey

In this article, we present a 23-month-old girl case with benign paroxysmal positional vertigo of the horizontal canal. The patient was admitted with the complaints of sudden-onset rapid eye movement and vomiting while rocking the baby to sleep. A significant horizontal nystagmus was observed in the right supine roll test. After a right barbecue maneuver, nystagmus and anxiety in the supine position were observed to be improved. The patient had no similar complaints during a six-month follow-up.

Key words: Barbecue maneuver, childhood vestibulopathy; positional vertigo.


Hayriye Karabulut, Emre Günbey. Olağan dışı bir yaşta horizontal kanal benign paroksismal pozisyonel vertigosu. Praxis of ORL. 2013; 1(2): 69-71

Sorumlu Yazar: Hayriye Karabulut, Türkiye: hayriyekarabulut@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce