Praxis of ORL: İdiyopatik ani sensörinöral işitme kaybında hava durumunun rolü | The role of weather in idiopathic sudden sensorineural hearing loss
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 1  35-40
doi: 10.5606/kbbu.2020.55376

İdiyopatik ani sensörinöral işitme kaybında hava durumunun rolü

Volkan Sunter, Ela Araz Server, Özgür Yiğit, Ali Rıza Gökduman
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada İstanbul’da yaşayan hastalarda idiyopatik ani sensörinöral işitme kaybının (İASNİK) etiyolojisinde meteorolojik koşulların rolü araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmada 1 Ocak 2008 ve 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında İASNİK tanısı ile başvuran 670 hastanın (379 erkek, 291 kadın; ort. yaş 45.3±15.6 yıl; dağılım, 10-98 yıl) kayıtları retrospektif olarak incelendi. Karşılaştırmada kullanılan hava parametreleri ortalama günlük sıcaklık (°C), ortalama nem (%), ortalama rüzgar hızı (metre/saniye) ve ortalama atmosfer basıncı (hektopaskal) idi.
BULGULAR: İdiyopatik ani sensörinöral işitme kaybı en sık Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında görüldü. Ortalama atmosferik basınçlar İASNİK ile ilişkili (pozitif) günlerde İASNİK ile ilişkili olmayan (negatif) günlere göre istatistiksel olarak daha düşüktü (p=0.005). Nem pozitif günlerde anlamlı derecede daha yüksekti (p=0.002). Ortalama sıcaklık pozitif günlerde negatif günlere göre anlamlı derecede daha yüksekti (p<0.001).
SONUÇ: İdiyopatik ani sensörinöral işitme kaybı ilkbaharda daha sık görülür. Düşük atmosfer basıncı, yüksek sıcaklık ve yüksek nem İASNİK ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Etiyoloji, idiyopatik ani sensörinöral işitme kaybı, meteorolojik koşul, hava.


The role of weather in idiopathic sudden sensorineural hearing loss

Volkan Sunter, Ela Araz Server, Özgür Yiğit, Ali Rıza Gökduman
Department of Otolaryngology, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the role of meteorological conditions in the etiology of idiopathic sudden sensorineural hearing loss (ISSHL) in patients living in Istanbul.
METHODS: In the study, between January 1, 2008 and May 31, 2015, records of 670 patients (379 males, 291 females; mean age 45.3±15.6 years; range, 10 to 98 years) with a referring diagnosis of ISSHL were examined retrospectively. Weather parameters used in the comparison were mean daily temperature (°C), mean humidity (%), mean wind speed (meter/second), and mean atmospheric pressure (hectopascal).
RESULTS: Idiopathic sudden sensorineural hearing loss was most frequently seen in the months of March, April, May, and June. The mean atmospheric pressures were statistically lower (p=0.005) on ISSHL-related (positive) days than on ISSHL-unrelated (negative) days. Humidity was significantly higher on positive days (p=0.002). The mean temperature was significantly higher on positive days than on negative days (p<0.001).
CONCLUSION: Idiopathic sudden sensorineural hearing loss is more frequently seen in the spring. Low atmospheric pressure, high temperature, and high humidity are associated with ISSHL.

Key words: Etiology, idiopathic sudden sensorineural hearing loss, meteorological condition, weather.


Volkan Sunter, Ela Araz Server, Özgür Yiğit, Ali Rıza Gökduman. The role of weather in idiopathic sudden sensorineural hearing loss. Praxis of ORL. 2020; 8(1): 35-40

Sorumlu Yazar: Volkan Sunter, Türkiye: avsunter@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce