Praxis of ORL: Tonsil lipomu | Tonsillar lipoma
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2014  Cilt: 2  Sayı: 3  129-131
doi: 10.5606/kbbu.2014.57070

Tonsil lipomu

Murat Karaman1, Gürkan Kayabaşoğlu2
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

Lipomlar matür adipositlerden oluşur ve yavaş büyüme eğilimindedir. Yüksek prevalansına rağmen, lipomlar üst solunum yolunda ve sindirim sisteminde nadiren görülür ve bulantı hissi, yutma ve solunum zorluğu algısına neden olur. Tonsilde lipom oluşumu oldukça nadirdir. Bu yazıda 34 yaşında bir kadın hastada palatin tonsil yerleşimli lipom olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Histopatoloji, lipom; tonsil; tonsillektomi.


Tonsillar lipoma

Murat Karaman1, Gürkan Kayabaşoğlu2
1The Department Of Otorhinolaryngology At Medipol University, İstanbul, Turkey
2The Department Of Otorhinolaryngology At Sakarya University Training And Research Hospital, Sakarya, Turkey

Lipomas consist of mature adipocytes and tend to be slow-growing. Despite their high prevalence, lipomas are rarely seen in the upper respiratory tract and digestive system, and cause a sensation of nausea and difficulty in swallowing and respiration. Lipoma formation in tonsil is quite rare. In this article, we report a 34-year-old female patient of lipoma of the palatine tonsil.

Key words: Histopathology, lipoma; tonsil; tonsillectomy.


Murat Karaman, Gürkan Kayabaşoğlu. Tonsillar lipoma. Praxis of ORL. 2014; 2(3): 129-131

Sorumlu Yazar: Murat Karaman, Türkiye: karaman1398@yahoo.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce